Marie Johansson invald i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) förstärker nu sin kompetens och kunnande med tolv nya ledamöter. Marie Johansson från RISE väljs in i avdelningen för...

Läs mer
LogMax

Holmen uppför storskalig vindkraft på egen mark

Holmens styrelse har idag fattat beslut om att uppföra Blåbergsliden vindkraftpark på egen mark utanför Skellefteå. Investeringen uppgår till 1,3 miljarder och...

Läs mer
Olofsfors
Planerad byggnad hos SCA i Obbola.

Beviljat bygglov för ny maskinhall hos SCA i Obbola

SCA har efter ett antal turer fått nytt bygglov beviljat för en ny maskinhall. En utmaning har varit den nya byggnadens höjd. Två olika detaljplaner som tillåter olika...

Läs mer
Jacobs Maskin
Laserskanning över skogsmark.

Nya skogliga skattningar tillgängliga för alla

Nu finns nya uppgifter tillgängliga om skogstillståndet för en femtedel av Sveriges skogsmark. De digitala kartorna som går under namnet Skogliga Grunddata, finns antingen att...

Läs mer
Hinz
Asiatisk långhorning.

Nya regler för att skydda våra växter mot skadegörare

Från den 14 december finns det nya regler för alla EU-länder om skyddsåtgärder mot växtskadegörare. Reglerna har tagits fram för att bättre skydda EU:s...

Läs mer
Svenska skogsplantor 550

Ny tjänst förbättrar lantbrukares lönsamhet

IMonitor 3

På Agritechnica-utställningen i Hannover, presenterade SDF en serie nya funktioner, baserade på den absolut senaste och mest avancerade teknik. Målsättningen har varit att...

Läs mer

3D-modellering med hög byggbarhet och stor flexibilitet lämpar sig utmärkt för träkonstruktion

Gustav Essebro, vd på TK Botnia, talade om 3D-modelleringens fördelar på ett seminarium om ingenjörsmässigt byggande i trä. Evenemanget hölls i Stockholm den 14 november av branschorganisationen Svenskt trä.

Att digitaliseringen är framtiden i byggbranschen är det nog ingen som ifrågasätter. På träkonstruktionsföretaget TK Botnia arbetar man nästan uteslutande...

Läs mer

Trästommar håller ställningarna inom nyproduktion av flerbostadshus


Andelen nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä är oförändrad i en totalt sett minskande nyproduktion, 13 procent både 2017 och 2018. Det visar ny...

Läs mer
Furandikarboxylsyra, eller FDCA, från sockerarter.

Stora Enso investerar i pilotanläggning för biobaserad förpackningsplast

Stora Enso investerar 9 MEUR i byggnationen av en pilotanläggning för att möjliggöra produktion av biobaserad plast som barriärskydd för transparenta förpackningar....

Läs mer

Svenska Skogsplantor och Mellanskog i nytt långsiktigt avtal

Gustav Thoft, affärsutvecklingschef på Svenska Skogsplantor.

Svenska Skogsplantor, som ingår i Sveaskogskoncernen, har tecknat ett nytt avtal med Mellanskog. Avtalet innebär ett fördjupat samarbete och sträcker sig över tio år.

Läs mer


Bred uppslutning kring Skånsk skogsstrategi

Skogen är viktig för Skåne och arbetet med den skånska skogsstrategin är i full gång. Webbplatsen Skånskskogsstrategi.se har öppnats som ett viktigt steg...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Konkurrens om föda får älgen att beta mer tall

Skogsskador där älgen betar ekonomiskt viktig tall är en välkänd problematik. Lösningen kan i vissa områden vara att gynna bärris och minska antalet mindre...

Läs mer
Genrebild, film om växtskadegörare

Så kan du undvika att sprida växtskadegörare

Det finns risker med att flytta osunt växtmaterial. Det kan påverka trädgård, skog, livsmedelsproduktion, handel med växtmaterial och naturen i stort. Nu släpper...

Läs mer

Derome fortsätter den framgångsrika satsningen i Skåne


Deromes satsning i Skåne går som tåget! På två år har företaget etablerat ett stort nätverk av bygg- och järnvaruhandlare riktade mot bygg- och...

Läs mer


Nystart för omarrondering i Dalarna har gett resultat

Sedan början av 2018 tillämpar Länsstyrelsen ett nytt arbetssätt för omarrondering. Nu har arbetet gett resultat. Under året har markägare i Stumsnäs och...

Läs mer


Skogsentreprenörerna beklagar den fällande domen

Drygt fem år efter den omfattande skogsbranden utanför Surahammar där nästan 14 000 hektar skog eldhärjades, har nu Västmanlands tingsrätt fastslagit att...

Läs mer
TC-kanaltork, Pleasant River.

Milstolpe för Valutec – första virkestorken i Nordamerika i drift

Valutecs första virkestork i Nordamerika är satt i drift. Nyligen satsades de första virkespaketen i sågverksgruppen Pleasant Rivers nya TC-kanaltork i Maine, USA.
– En...

Läs mer
Pollinering av honblommor av gran Söregärde.

Södra tar nytt steg för klimatanpassad skog

Med hjälp av kontrollerade korsningar tar Södra ytterligare steg i utvecklingen av morgondagens skog tillsammans med Skogforsk. En ny innovation där närmare 2 miljoner plantor...

Läs mer


Sveaskog vill se mer tall i södra Sverige

Samarbete mellan jägare och skogsägare ska ge mer tall i södra Sverige. Projektet ”Mera tall”, i vilket Sveaskog medverkar, vill engagera och inspirera fler jägare och...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se