Bergs Timber förvärvar företag med bränslepelletstillverkning i Fågelfors

Bergs Timber AB har tecknat avtal med AB Fogelfors Bruk om förvärv av samtliga aktier i Fågelfors Hyvleri AB. Avtalet bygger på den avsiktsförklaring som offentliggjordes...

Läs mer
LogMax

SCA publicerar karta över naturvårdsområden

På sin hemsida har SCA publicerat en digital karta över företagets alla frivilliga naturvårdsavsättningar. Där finns de skogar som SCA frivilligt har undantagit...

Läs mer
Olofsfors
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Härmar ultrastrukturen hos ved för 3D-printade gröna produkter

Forskare vid Chalmers tekniska högskola har gjort framsteg inom 3D-printing genom att ta fram ett träbaserat bläck som härmar den unika ultrastrukturen i trä. Deras forskning...

Läs mer
Ponsse

Ny årlig statistik ökar kunskapen om svenska skogar

Den 27 juni presenterades för första gången samlad officiell statistik över hur mycket formellt skyddad och frivilligt avsatt skog som finns, hur mycket skogsägare lä...

Läs mer
Rapporten presenteras på Dagens industris scen i Almedalen den 3 juli kl 15.00 under seminariet \

Skogsnäringen spelar en avgörande roll i klimatarbetet – nya beräkningar visar betydligt högre bidrag än officiell statistik

Den svenska skogsnäringen har en positiv effekt på det globala klimatet motsvarande 93 miljoner ton koldioxid per år, när både skogen och skogens produkter räknas med...

Läs mer

Limträ 100 år i Sverige – ett bevisat beständigt material

I år är det ett sekel sedan limträ började produceras i Sverige. Flera ikonbyggnader från den tiden finns kvar som bevis på det beständiga materialets...

Läs mer

Ny omgång av Tandem Forest Values – 40 miljoner till skogsforskning i Finland och Sverige

Projektet skapar långsiktigt samarbete mellan Sverige och Finland och stärker två redan framstående skogsnationer.

Tandem Forest Values är ett projekt som riktar sig till forskare inom skogsområdet. I den andra utlysningen av forskningsmedel inom projektet finns cirka 40 miljoner kronor att sö...

Läs mer
Johan Svensson på Park- och Naturförvaltningen i Göteborg.

STIHL MS 880 i unikt hållbarhetsprojekt när 300 årig ek skulle förädlas

En ek från år 1711 föll i Slottsskogen i Göteborg. Då bestämde sig Park- & Naturförvaltningen att ta hand om trädet och förädla det med...

Läs mer

SCA köper ytterligare 10 000 hektar skog i Lettland

SCA förvärvar huvuddelen av Sundin Mezs SIA av det svenska onoterade bolaget Livland Skog AB. Sundin Mezs SIA äger skogs- och marktillgångar i Lettland. Köpeskillingen...

Läs mer

Konjunkturavmattning påverkar svensk skogsindustri

Ny rapport från Skogsindustrierna.

Utmaningar kopplat till konjunkturavmattning och barkborreangrepp präglar utvecklingen inom svensk skogsindustri. En växande bioekonomi och ny kapacitet skapar samtidigt positiva fö...

Läs mer

Regeringen tillför Skogsstyrelsen extra medel för bekämpning av granbarkborre

Granbarkborren orsakar stora skador på granskogarna i Sverige. Totalt uppskattas 3-4 miljoner kubikmeter skog värt miljardbelopp ha förstörts av skadeinsekten till följd av...

Läs mer
Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra.

8,8 miljoner till forskning

Södras forskningsstiftelse har beslutat att bidra med ytterligare 8,8 miljoner kronor till 12 olika forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin.

Läs mer

BillerudKorsnäs säljer en majoritetsandel av Bergvik Skog Öst

BillerudKorsnäs har ingått avtal om försäljning av en majoritetsandel av Bergvik Skog Öst till AMF Pensionsförsäkringar AB.

Läs mer
Kedjesågen är lätt att ta med ut i skogen.

Här är kedjesågen – som får plats i fickan

Kedjesågen kanske inte kan fälla skogens mest robusta träd, men är den optimala ficksågen att ta med sig på alla typer av friluftsaktiviteter. Kedjesågen...

Läs mer

Ekopark Omberg – här får 5 000 nya jätteekar liv

Storslagen utsikt vid Västra väggarna i Ekopark Omberg i &Ouml;stergötland.

Ekopark Omberg vid Vätterns strand i Ödeshög är ett av Sveriges mest välbesökta naturområden. Här kombinerar statliga Sveaskog skogsbruk med naturvård...

Läs mer

Ekopark Hornslandet – se upp för jättepraktbaggen

Långrevelsberget i Ekopark Hornslandet.Ekopark Hornslandet – se upp för jättepraktbaggen

Ekopark Hornslandet, öster om Hudiksvall, är ett av Sveriges mest unika naturområden. Här kombinerar statliga Sveaskog skogsbruk med naturvård för mer insekter, djur...

Läs mer


Ökade kostnader och intäkter i skogsbruket

Jämfört med 2017 ökade skogsbrukskostnaderna med 6 procent 2018. Samtidigt ökade virkesvärdet vid bilväg med 8 procent, vilket totalt sett ökade lö...

Läs mer
Familj på utflykt vid Trollberget i Ekopark Färna.

Ekopark Färna – om hackspetten får välja

Ekopark Färna i närheten av Skinnskatteberg är ett av Sveriges mest välbesökta naturområden. Här kombinerar statliga Sveaskog skogsbruk med naturvård fö...

Läs mer

Betesskadorna på skogen fortsatt allvarliga i Mellansverige – inget län når målet

Färskt gnag på ungtall.

Skadorna på ungskog av älg och andra hjortdjurs bete har ökat i fem av åtta län i Svealand samt Gävleborgs län. Dessutom ligger betesskadorna långt ö...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se