Förslag på 30 miljoner för att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador

Skogsskador orsakar varje år kostnader för miljarder kronor för skogsnäringen och staten. Beredskap för att hantera skadehändelser på kort sikt och anpassningar...

Läs mer
Svenska skogsplantor 550


Förenklingsfokus i skogssektorn

Arbetet med det nationella skogsprogrammet fortsätter och ett särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn. För att förbättra...

Läs mer
Nordicc 550
Svampangrepp av törskate på tallgren.

Stor satsning mot skogsskador i regeringens budgetförslag

Regeringen föreslår att Skogsstyrelsens arbete mot skogsskador förstärks med 30 miljoner kronor årligen.


Regeringen gick på tisdagen ut med beskedet att de tänker...

Läs mer
Koppang 550


Beslut om ett större skyddsjaktområde efter varg i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har efter ett femte vargangrepp på får beslutat att utöka skyddsjaktområdet för den varg som rör sig i norra Skåne....

Läs mer
Organox


Skogsgallring gynnar både vitryggig hackspett och frilutsliv

För att gynna framtida häckning av den vitryggiga hackspetten har Umeå kommun avsatt mark för naturvärden i löv- och blandskog längs med Umeälven. Nu tas...

Läs mer
Skogstekniska
Naturvårdsbränning nära Storuman våren 2020.

Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU studerat hur skalbaggssamhället har förändrats. Det visade sig att hotade och...

Läs mer
Gotfire

Stora Enso planerar att stänga en maskin för tidningspapper i Sverige


Stora Enso kommer att inleda MBL-förhandlingar med anställda vid Hylte bruk i Småland angående planerna på att genomföra en omorganisation av bruket, som bland annat...

Läs mer
LogMax
Den nya webbportalen har gjort Entré.

Premiär för Sveaskogs entreprenörswebb

Nu har Entrén lanserats! Entrén är en ny webbportal som riktar sig till Sveaskogs entreprenörer.
– Det är en unik satsning som ska ge våra viktiga...

Läs mer
ATV Vision 550


Startskottet för tvärvetenskaplig forskning kring trä och hälsa

Flera forskare, både inom medicin, ekonomi och teknik, vill se utökad finansiering för forskningsområdet trä och förbättrad hälsa. Planer finns nu att under...

Läs mer
Jakobsmaskin
Ferry Svan tog nytt svenskt rekord i Springboard under kvaltävlingen den 15 augusti.

Timbersports laddar för årets första internationella tävling

Söndag den 20 september avgörs de nya internationella TIMBERSPORTS-tävlingarna Four Nations Cup för PRO-atleter och Six Nations Cup för Rookies. Till Rookie-tävlingen...

Läs mer
Kesla
En preliminär bedömning visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020.

Fortsatt rekordstora skador av granbarkborre

En preliminär bedömning visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020, vilket är lika mycket som rekordåret 2019. I år ser vi de...

Läs mer


Blyförbud är ett hot mot jakten i Sverige

I EU pågår nu ett intensivt arbete för att förbjuda blyhagel i ammunition. Förslaget är utformat på ett sådant sätt att det är förbjudet att...

Läs mer
Det gula guldet - tallolja - som kan raffineras och användas i förnybara drivmedel.

Sveaskog om reduktionsplikten: Skogsråvara nyckel för att ställa om till fossilfritt

Regeringen vill förstärka bränslebytet genom successivt ökade kvotnivåer i reduktionsplikten fram till 2030. Sveaskog välkomnar tydlighet i reglerna och en ökad...

Läs mer


Beslut om skyddsjakt på varg i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har idag fattat beslut om skyddsjakt på den varg som i helgen angrep får vid tre tillfällen. Beslutet gäller till 18 september i ett begrä...

Läs mer

SCA beslutar om avveckling av tryckpapperstillverkningen och om investering i massaproduktion

SCA beslutade idag om att tryckpapperstillverkningen avvecklas och att företaget investerar 1,45 miljarder kronor i produktion av kemiskt förbehandlad  termomekanisk massa (CTMP)...

Läs mer
Anette Waara, marknadsområdeschef för Sveaskog i Norr- och Västerbotten.

Sveaskog lanserar ”Tiotusingen” – bidrar till ett starkt lokalsamhälle

Sveaskog vill uppmana föreningar på orter där Sveaskog har verksamhet i Norr- och Västerbotten, att ansöka om bidrag på upp till 10 000 kr. Pengarna ska användas...

Läs mer
Viltskada.

Samhällsekonomi och klimat stora förlorare på viltbetesskadorSamhällsekonomi och klimat stora förlorare på viltbetesskador

Viltbetesskadorna orsakar varje år en samhällsekonomisk förlust i Sydsverige om totalt 4,5 miljarder kronor på grund av uteblivet förädlingsvärde och i riket 20,5...

Läs mer
Nästan 20 miljoner granbarkborrar har hittills fångats i Skogsstyrelsens 2 700 granbarkborrefällor vid skyddade områden.

Nära 20 miljoner granbarkborrar fångade vid skyddade områden

Nästan 20 miljoner granbarkborrar har hittills fångats i Skogsstyrelsens 2 700 granbarkborrefällor vid skyddade områden. 5 000 granar kan ha räddats av åtgärden,...

Läs mer


Trä i möbler och interiör skapar lugn och trivsel

I Sverige anser fler än nio av tio att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla och fler än åtta av tio att det ger ett lugnande intryck. Det visar en ny...

Läs mer
Metsä Board Excellence Centre.

Metsä Board vill accelerera innovationer inom kartong och förpackningar

Ökande konsumtion och krav på mer hållbara förpackningar ökar behovet av nya innovationer. För att utveckla lösningar för dagens och morgondagens fö...

Läs mer


Två vargangrepp i norra Skåne i helgen

Länsstyrelsens besiktningspersoner har i helgen konstaterat två vargangrepp på får mellan Visseltofta och Osby i Norra Skåne.

Läs mer
Korslimmat trä, som även kallas KLT eller CLT.

Stora Enso investerar i produktion av korslimmat trä (CLT) i Tjeckien

Stora Enso har beslutat att investera cirka 79 miljoner euro i en ny produktionslinje för korslimmat trä (CLT) vid sågverket i Ždírec, Tjeckien. Investeringen kommer...

Läs mer
En ny studie visar att extremsommaren 2018 påverkade de nordiska skogarnas koldioxidupptag mer än vad som tidigare varit känt.

Extremtorkan 2018 slog hårdare än befarat mot grödor, skogar och myrar

Den torra sommaren 2018 ledde till att de europeiska skogarna tog upp 18 procent mindre koldioxid än normalt och att vissa odlade grödor gav den lägsta avkastningen på decennier....

Läs mer

Från fallande marknad till total kollaps - produktion av tryckpapper minskar drastiskt

Johan Freij, Affärsområdeschef Skog och Lantbruk, Danske Bank Sverige.

Marknaden för tryckpapper har kollapsat. Under våren sjönk efterfrågan med över 30 procent och tre tryckpappersbruk läggs ned vid årsskiftet. En fjärdedel...

Läs mer


Mest lästaTommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se