Dag för kompetens-och erfarenhetsutbyte om skogens olika värden

I projektet Ingoskog - Innovation för grön omställning i skogen, har forskare och praktiker testat Landskapsresursanalys som en modell för att synliggöra skogens olika vä...

Läs mer
LogMax


Här är produkten som ska ersätta plasten i e-handeln

Plasten är högaktuell i förpackningsbranschen – då svarar Avisera med en e-handelspåse i papper.


Förpackningsföretaget Avisera har en stark hå...

Läs mer
Olofsfors

Inventering: varannan ungtall skadad av viltbete - siffror län för län

Färskt barkgnag av hjortdjur på tall.

Mer än varannan ungtall har någon gång skadats av älg och andra hjortdjur. Det visar en nationell sammanställning som Skogsstyrelsen har gjort av årets ä...

Läs mer
Jacobs Maskin

Skogsarbeten vid Nydalasjöns nordvästra strand

För att ta bort riskträd, öka tillgängligheten för de som rör sig runt Nydalasjön och stärka den skogliga variationen i området kommer skogså...

Läs mer
Hinz


Metsä Wood belönar det estniska uppstartsföretaget Team 99 för en ekologisk moduldesign

Metsä Wood, ett finskt företag för förädlade träprodukter, ha belönat det estniska uppstartsföretaget Team 99 för sin innovativa design av en modul som...

Läs mer
Svenska skogsplantor 550


Stort intresse för Landshypotek Banks gröna obligation

Landshypotek Bank ger ut en ny säkerställd obligation som till sin helhet finansierar ett hållbart svenskt skogsbruk. Obligationen, som har en emitterad volym på tre miljarder...

Läs mer


Stora Enso och Atos inleder samarbete för att leverera hållbara och automatiserade detaljhandelslösningar

Stora Enso har inlett ett globalt samarbete med IT-konsultföretaget Atos för att kunna erbjuda nya automatiserade detaljhandelslösningar och tjänster. Den nya tjänsten bygger...

Läs mer
Terri visar upp sig på Skogsmaskindagarna 2018.

Alla stora satsar på Skogsmaskindagarna

Sveriges skogsmässa nästa år, Skogsmaskindagarna i Karlskoga den 15-16 maj, kan redan nu presentera en imponerande uppslutning av utställare. Alla stora skogsmaskintillverkare...

Läs mer
Vildsvin genrebild.

Så jobbar Sverige mot afrikansk svinpest

Hur ska Sverige rusta sig på bästa sätt för att skydda sig mot afrikansk svinpest? Förbättrad övervakning för att snabbt kunna upptäcka eventuell smitta,...

Läs mer

Plantagens julgranar uppfyller många krav

Plantagens KRAV-märkta julgranar odlas i de småländska skogarna där fåren hjälper till med skötseln.

Till julen finns KRAV-märkta granar hos Plantagen. Ekologiskt odlade granar fria från bekämpningsmedel, som klippts och tagits om hand i minst sju år innan de kommer att pryda...

Läs mer

Auktorisationen – inget snack

Auktorisationen för golvleverantörer har krav på social och miljömässig hållbarhet i hela kedjan. Kährs, som nyligen godkändes som Auktoriserat Golvföretag, har väl utvecklade system för handel med trä.

Som fjärde leverantör av golvmaterial blev Kährs i september auktoriserat golvföretag. Kährs, som fyller 162 i år, menar att miljömässig och social hå...

Läs mer


Kortsiktig produktionsanpassning vid Södras sågverk

Södra har beslutat att ta förlängda produktionsstopp under jul och nyår vid vissa sågverk. Uppehållet sker för att möta en lägre efterfrågan...

Läs mer

Stora Enso Skog certifierar arbetsmiljön

Mikael Eriksson på Skogshälsan, Stora Enso Skogs företagshälsovård.

Stora Enso Skogs medarbetare ska må bra! Därför satsar företaget mycket på arbetsmiljön, och nu är man certifierade enligt en ny standard.
– Vi är...

Läs mer


Ökat intresse för lövtimmer i Sverige

Efterfrågan på lövtimmer, i synnerhet björktimmer, ökar hos både svenska och internationella skogsindustrier.
– Samtidigt märker vi hur intresset för...

Läs mer
Knapperön är ett uppskattat område för vandring och friluftslivs som nu skyddas för att bevara naturvärden.

Nytt kyrkoreservat skyddar naturvärden i Älvdalen

Den 10 november invigs det nya kyrkoreservatet Västra Knapperön vid Österdalälvens strand. Området är en del av ett populärt friluftsområde, på...

Läs mer

29 företag skänker rekordbelopp till cancerforskning

Det blev 29 företag som tillsammans med initiativtagaren Samsons fick det högsta budet i Olofsfors rosa band auktion. 5 000 kr har varje företag skänkt och 4 företag har...

Läs mer
Bränd ved, torrakor, senvuxna träd och tjärved ger unika vedstrukturer som är viktiga för en lång rad insekter, svampar, mossor, lavar och fåglar.

Skogsbrand för ökad biologisk mångfald

I Ekopark Käringberget, mellan Umeå och Åsele i Västerbotten, har Sveaskog genomfört en naturvårdsbränning för ökad biologisk mångfald. Den...

Läs mer


Rottneros förvärvar Nykvist Skogs AB

Rottneros utvecklar koncernens råvaruförsörjning genom förvärv av Nykvist Skogs AB. Affären innebär att Rottneros långsiktigt ökar tillgängligheten...

Läs mer

BillerudKorsnäs och SKF i samarbete för bättre effektivitet

BillerudKorsnäs och SKF samarbetar för att minska underhållskostnader, öka produktionen och stärka hållbarhetsarbetet vid Karlsborgs bruk i Kalix.

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se