<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Nu gäller nya PEFC-standarder för spårbarhet och användning av varumärke

PEFC:s generalförsamling har antagit nya internationella standarder för spårbarhet och användning av PEFC:s varumärke. De reviderade standarderna gäller från den...

Läs mer
Skogsmaskindagarna

Bekämpningsområdet för granbarkborre utökas

Bekämpningsområdet för granbarkborre omfattar nu stora delar av Götaland och Svealand.

Efter de rekordstora angreppen av skadeinsekten granbarkborre under 2019, utökar nu Skogsstyrelsen bekämpningsområdet i de södra och mellersta delarna av landet. Ytterligare fyra...

Läs mer
LogMax
Södra Cell har installerat LED-limpan från Energisystem i Mönsterås verkstad. Resultatet är bättre ljus, minskad energiförbrukning och ökad säkerhet.

Södra Cell miljösatsar på LED-limpan - klimatsmart verkstadsbelysning

Södra Cell har installerat LED-limpan från Energisystem i Mönsterås verkstad. Resultatet är bättre ljus, minskad energiförbrukning och ökad säkerhet.

Läs mer
&Auml;lgtjur i blandskog med lövträd.

Allsidig föda med inslag av lövbete gynnar älgar i brukad skog

Älgar väljer vad de äter med stor omsorg, och de är duktiga på att balansera födointaget. En varierad kost, med stort intag av lövsly, ger älgar i god...

Läs mer
Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem och forskningsledare för projektet.

Gödning till skogen av restprodukter från pappersbruk

– Biokolet har många positiva effekter på miljön, säger Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem och forskningsledare för projektet.

Läs mer

Gallring på Galgberget

Med start vecka 8 (17-21 februari) påbörjar Halmstads kommun gallringsarbeten på Galgberget i Halmstad. Syftet med skogsskötseln är att ta bort skadade träd, se till...

Läs mer
David &Ouml;quist blir ny vd för SunPine.

David Öquist klar som vd för SunPine

SunPine har klart med ny vd. David Öquist som i dag är vd för Pireva i Piteå tillträder uppdraget i maj.
– Det är faktiskt lite som en dröm att få...

Läs mer
Motorpaket W180 med kran SC8.

Slagkraft presenterar nytt motorpaket och ny kran för buskröjning

Med ett nyutvecklat motorpaket som uppfyller emissionskraven för EU Steg V samt en ny kranmodell som bygger på Cranabs skotarkransteknik lanserar Slagkraft nästa generations system...

Läs mer
Sågverket Södra Wood i Värö.

Investeringar vid sågverket i Värö

Södra gör omfattande investeringar vid sågverket i Värö i framför allt efterbehandling och torkar, men även i övriga delar av anläggningen.
– I...

Läs mer
Lars Idermark, vd och koncernchef.

Starkt helårsresultat trots försämrad marknad

Södra redovisar ett starkt rörelseresultat för 2019 på 2 582 MSEK (4 508). Nettoomsättningen uppgick till 23 183 MSEK (24 230). Styrelsen föreslår...

Läs mer
Betesskador från älg.

Sveaskog ansöker om skyddsavskjutning i Västerbotten

Sveaskog har ansökt om tillstånd hos Länsstyrelsen i Västerbotten om skyddsavskjutning på 50 älgar inom Lycksele kommun. Bakgrunden är omfattande och å...

Läs mer


Bra att Naturvårdsverket tar stort steg mot modernare jakt

Naturvårdsverkets utredning om ändrade jakttider för klövvilt är ett stort steg framåt.
– Naturvårdsverket har gjort ett ambitiöst arbete med...

Läs mer
Peter Karlsson

Peter Karlsson ny tillförordnad VD på Södra

Södras CFO Peter Karlsson tillträder som tillförordnad VD efter Lars Idermark från och med den 20 februari.

Läs mer
Joakim Söderberg, Utbildningsledare Alfta Skogstekniska AB, Lasse Larsson, grundare till utbildningsföretaget Skogstekniska.

Ägarskifte i Skogstekniska Utbildnings AB i Alfta

Efter 28 år vid rodret säljer nu grundaren Lasse Larsson utbildningsföretaget Skogstekniska. Lasse var tidigare chef på ÖSA-skolan/FMG Training Center och köpte upp...

Läs mer

Svag utveckling i Europa 2019 satte tydliga spår i skogsindustrin

Som helhet var 2019 ett bra år för svensk skogsindustri, men inte lika gynnsamt som 2018. Ett relativt starkt första halvår avlöstes av ett svagare när skogsindustrin...

Läs mer
Holmen karta över skog angripen av granbarkborre.

Holmen erbjuder virkesleverantörer karta över granbarkborreskador

Granbarkborren har gått hårt fram i södra Sveriges skogar och drabbat många skogsägare. Holmen Skog har därför utvecklat ett analysverktyg som med hjälp av...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Nu avslutas den utökade provtagningen av älgar för avmagringssjuka (CWD) i Norrbotten

Under våren 2019 har två älgar i Arjeplog respektive Arvidsjaur påvisats positiva vid nationell provtagning för avmagringssjuka (CWD). Till följd av detta har en...

Läs mer
Kulturstubbar fungerar bra som markering för lämningar i skogen, här en milsten.

Skador på fornlämningar minskar till ny lägstanivå

Skador på forn- och kulturlämningar i skogen som uppstått i samband med skogsbruk minskar för andra året i rad. Det visar Skogsstyrelsens senaste uppföljning av...

Läs mer
Maria Knutson Wedel, rektor SLU och Pia Sandvik, VD RISE signerar samarbetsavtalet.

SLU och RISE tecknar nytt samarbetsavtal

I dag signerades ett intentionsavtal för ökad samverkan mellan SLU och RISE med fokus på området biobaserade material och bränslen. Avtalet signerades av Maria Knutson...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se