Ägarmedlemmar erbjuds stort förskott av sommargallringar


2019-02-12

Bild: Sami Karppinen

Då virkesanvändningen ökar i Finland är det viktigt att skogarna tas väl omhand om och att skogarnas livskraft värnas. Metsä Groups ägarmedlemmar får 70 procent kostnadsfri förhandsfinansiering av sommaravverkningsdugliga gallringsposter då affären görs mellan 11 februari och 30 april i år.

– Gallringarna är viktiga för skogens livskraft och diameterutveckling. Gallringarna ger tillväxtutrymme åt de träd som lämnas att växa, så att de snabbare når stockträdsdimension. Det är viktigt för beståndets utveckling att gallringarna utförs vid rätt tid. Vi vill uppmuntra våra ägarmedlemmar till aktiv och gos skogsvård, säger Metsä Groups direktör för virkeshandel och skogstjänster Juha Jumppanen.

Under Metsä Groups kampanj betalas ett 70 procent stort kostnadsfritt förskott in på kontot inom cirka en månad efter att affären är gjord. Förhandsfinansieringskampanjen gäller både elektroniska affärer och affärer som görs på papper. Cirka 35 procent av allt virke som Metsä Group köpte från privatskogar under 2018 köptes elektroniskt.

– Förhandsfinansieringen innebär en förmån som är värd reda pengar – särskilt, om ägarmedlemmen placerar pengarna i A-tilläggsandelar att växa ränta. För 2017 betalades 6,5 procent ränta för A-tilläggsandelarna och Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har föreslagit att räntas för 2018 skulle vara 7,0 procent. Fullmäktige fastställer räntan vid sitt möte i april, säger  Juha Jumppanen.


Vill sysselsätta företagarna under hela året
– Sommargallringar avser gallringar som utförs på ofrusen mark. Alltför ofta tänker man att det ska finnas tjäle för att avverkningar ska vara möjliga. Sommargallringar av granbestånd är ett bra exempel. Man tänker fortfarande ofta att de kräver vinterförhållanden, även om drivningen ofta lyckas till och med bättre på ofrusen mark, säger Juha Jumppanen.

Hos Metsä Group sköter avtalsföretagare om virkesdrivning och -transport. Med tanke på deras lönsamhet är det väsentligt att de har arbete för sina maskiner under alla tider på året. Då det finns arbete året om, utförs arbetet av kunniga skogsproffs, som gör ett snyggt arbete.

I samband med virkesaffärer kommer man överens om drivningstid, vilken i regel fastställs att utföras inom två år efter att affären görs. Traditionellt har man vid behov kunnat betala ut ett litet förskott på affärens värde till skogsägaren. Det återstående beloppet betalas ut till skogsägaren då träden är avverkade och mätta. Ett annat alternativ har varit Metsä Groups och OP:s kostnadsbelagda förhandfinansiering av elektroniska affärer, vilken innebär att skogsägaren får högst 80 procent av virkesaffärens värde som förskott.Källa: Metsä Group


Skriv ut

Mest lästa
Unica Media AB © 2018
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se