Analys ska visa hur mycket skog som kan avverkas


2020-01-07

Bild: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen ska räkna fram hur mycket skog som det blir möjligt att avverka de kommande åren. Det är en del i uppdraget från regeringen att ta fram en skoglig konsekvensanalys (SKA) för de kommande 100 åren utifrån hur skogen nyttjas och sköts. Även påverkan av klimatförändringarna ska analyseras.

– Det är fem år sedan vi presenterade senaste analysen och förutsättningarna ändras. Därför är det betydelsefullt att vi fått uppdraget så beslutsfattare, näringsliv, forskning och hela samhället kan använda sig av aktuella underlag, säger Andreas Eriksson, utredare vid Skogsstyrelsen.


Klimatförändringar ska ingå
Den senaste skogliga konsekvensanalysen presenterades 2015 (SKA-15). Utifrån ett antal olika scenarier över hur skogen nyttjas och sköts görs bland annat en bedömning av hur mycket som kan avverkas i framtiden. Det görs också en bedömning av skogens framtida tillstånd kommande århundrade men med huvudfokus fram till 2050.

Klimatförändringarnas påverkan på tillväxt och riskerna för skador på skogen ska ingå i konsekvensanalysen. Även behovet av klimatanpassning ska analyseras.

Utredningen ska även ta hänsyn till hur de nationella klimatmålen och andra samhällsmål påverkar det framtida skogsbruket, men också tvärt om: hur skogsbruket påverkar möjligheten att nå målen.


Efterfrågat underlag
De skogliga konsekvensanalyserna är mycket efterfrågade. De används ofta som underlag i utredningsverksamhet men också som beslutsunderlag på många områden och när industrin ska göra prognoser och investeringar.

Analysen görs tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och ska presenteras senast 30 oktober 2022. Uppdraget ingår som en del i det nationella skogsprogrammet.Källa: Skogsstyrelsen


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se