Arkitekter uppskattar träprodukternas egenskaper


2018-10-31

Till vänster: Sportcentret i Clamart i Frankrike, där arkitekterna har använt Kerto LVL, laminated veneer lumber, istället för limträprodukter. Till höger: Gaétan Morales från Gaëtan Le Penhuel Architects.
Bild: Sergio Grazia/Metsä Wood
Till vänster: Sportcentret i Clamart i Frankrike, där arkitekterna har använt Kerto LVL, laminated veneer lumber, istället för limträprodukter. Till höger: Gaétan Morales från Gaëtan Le Penhuel Architects.

Arkitekter uppskattar träprodukter för deras låga vikt, hållfasthet och oändliga möjligheter.
Bild: Metsä Wood
Arkitekter uppskattar träprodukter för deras låga vikt, hållfasthet och oändliga möjligheter.

De främsta arkitektoniska fördelarna med trämaterial är den låga vikten, hållfastheten och estetiken. Därtill har träprodukter som till exempel Kerto LVL även arkitektoniskt inspirerande och rentav hälsofrämjande egenskaper.

Träs naturliga egenskaper, i synnerhet dess låga vikt och höga hållfasthet, är eftersökta i dagens stadsmiljöer. Att använda trä i byggnadskonst har visat sig vara ekonomiskt, strukturellt effektivt och visuellt tilltalande.

– Kompositstrukturen som ger träd deras låga vikt och specifika hållfasthet är densamma som gör träprodukter starka och lätta. De förädlade träbalkarna står sig bra i jämförelse med betong- och stålalternativ i fråga om hållfasthet, påpekar Matti Kuittinen, arkitekt och forskare på Aalto-universitetet.


Långa spännvidder möjliga tack vare träets låga vikt
Utöver den låga vikten värdesätter professionella konstruktörer trämaterial särskilt för deras snabba byggtid och mångsidighet. För sportcentret i Clamart i Frankrike har arkitekterna använt Kerto LVL, laminated veneer lumber, istället för limträprodukter, som annars brukar användas till långa välvda bågformade balkar¹.

– I det här projektet gav den komplexa geometrin, dubbelkurvor med långa spännvidder, upphov till intressanta utmaningar. Kerto® LVL möjliggjorde de långa spännvidder och komplexa kurvor som sportcentret nu är känt för. Att använda en stomme av förädlat trä visade sig även vara ekonomiskt, strukturellt effektivt och visuellt tilltalande, förklarar projektledare och arkitekt Gaétan Morales från Gaëtan Le Penhuel Architects.

I Clamart-projektet länkar den tekniska lösningen samman fasaden och taket med en enhetlig struktur. Det har gett större arkitektonisk frihet, vilket har möjliggjort långa spännvidder och optimerat själva träkonstruktionen.

Trämaterial gör stadsmiljöer ombonade och naturliga
Trä som material representerar den naturliga värld som användare av en byggnad trivs i och rentav kan ha hälsofördelar – genom att titta på den, röra vid den och vara omgiven av den.

Allt mer forskning² tyder på att användningen av trämaterial bör ökas för sjukhus och andra vårdinrättningar. Förekomsten av trä är förenad med bättre patientresultat, som snabbare återhämtning och minskad smärtförnimmelse. Till skillnad från andra naturmaterial kan trä dessutom användas både i en mekanisk och mer estetisk roll, som kan inkludera exponerade invändiga konstruktioner, inredning och möbler.

– I det här avseendet är utnyttjande av tekniskt avancerade, resurssnåla träelement en nödvändighet för framtiden, eftersom de ger såväl arkitektonisk mångfald och estetik som livskvalitet, säger Kuittinen.


Här kan du läs mer om trämaterials arkitektoniska egenskaper.


Den här artikeln har även publicerats som en del i Metsä Woods serie Kerto LVL Fast, Light, Green.


Referenser:
¹Metsä Wood-referenser, sportcentret i Clamart.
²S. Augustin och D. Fell, ”Wood as a restorative material in healthcare environments”, FP Innovations, 2015, https://fpinnovations.ca/media/publications/documents/health-report.pdf
Källa: Metsä Wood


Skriv ut

Mest lästaMiTTiA

Tommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se