Metsä Group:

Drönar-skogsbruksplanen utmanar konventionell skogsbruksplanering


2019-05-07

Bild: Metsä Group

Metsä Group fotograferade förra sommaren cirka 3 500 hektar skog med drönare i södra och västra Finland och gjorde skogsbruksplaner till skogsägare på basen av materialet. Metoden har utvecklats utgående från erfarenheterna och nu säljs drönar-skogsbruksplaner som ett alternativ till konventionella skogsbruksplaner som görs i fält.

Skogsbruksplanen som grundar sig på uppgifter som insamlats med drönare utmanar den konventionella skogsbruksplanen. Metodens trumfkort är särskilt noggrannare beståndsuppgifter än man tidigare har blivit van med.

– Med drönare får man noggrannaste möjliga beståndsuppgifter. Mätningarna gör att beståndets storlek i kubikmeter och dess värde i euro kan uppskattas noggrannare än tidigare. Drönarmaterialet ger också information om mängden död ved – det hjälper för att bevara denna struktur som är så viktig för naturens mångfald, säger Tomi Salo, Metsä Groups direktör för medlemstjänster.

Metoden kan identifiera tre trädslag: tall, gran och björk. De andra lövträdslagen registreras i klassen övriga lövträd. Skogsvårdsrekommendationerna räknas utgående från uppmätt information. På denna punkt skiljer sig drönarplanen från en konventionell plan, där åtgärdsrekommendationen görs av en människa.

70 hektar i timmen
Drönaren flyger på drygt 100 meters höjd över skogsfastigheten. Drönaren mäter cirka 70 hektar skog per timme. Som ett resultat av mätningarna får skogsägaren också tillgång till ett ”närflygfoto” på skogsfastigheten, vilket är noggrannare än de flygfoton man är van med.

Drönarplanen lämpar sig särskilt för uppdatering av en skogsbruksplan som håller på att föråldras. Metoden lämpar sig också för skogsägare som är särskilt intresserade av beståndets volym och värde.

Drönarplanen kan också levereras snabbare än en konventionell skogsbruksplan. Planen uppstår dock inte riktigt med ett tryck på knappen: drönarplanens leveranstid är några månader, dvs. också i längsta fall ungefär hälften av leveranstiden för en konventionell skogsbruksplan.

– Vi tror att sådana skogsägare är intresserade av drönarplaner, som vill gå i första ledet av utvecklingen och utveckla branschens nyheter tillsammans med oss, säger Tomi Salo.
– I den virtuella skogen skapas en noggrann trädkarta utgående från det drönarinventerade materialet, där varje träd finns på rätt plats med rätt trädslag. Det ger i den virtuella verkligheten en bättre bild av variationen inom figuren är informationen från en konventionell skogsbruksplan. Drönarplanering och vår virtuella skog bildar ett intressant par i framtiden. Med dem vill vi ge skogsägarna nya upplevelser.Källa: Metsä Group


Skriv ut

Mest lästaMiTTiA

Tommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se