Lättelement blir FSC-certifierat


2019-01-09

Lättelements FSC-certifierade träprodukter är en förnybar resurs som går att återanvända och återvinna.
Bild: Lättelement
Lättelements FSC-certifierade träprodukter är en förnybar resurs som går att återanvända och återvinna.

Lättelement AB har valt att FSC-certifiera företaget för att säkra att det lokala trä som byggs med kommer från ansvarsfulla skogsbruk. Skogen kommer att vara en viktig del i att skapa en cirkulär och biobaserad ekonomi i framtiden.

Sverige är rikt på naturresurser, vilket ger förutsättningar att utveckla en mer cirkulär och biobaserad ekonomi. De goda förutsättningarna ska tas tillvara i syfte att minska miljö- och klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror. Regeringen har beslutat, via Agenda 2030, att stimulera ökad kunskap om träbyggnader, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet. Ett ökat byggande i trä bidrar till en levande landsbygd och är klimatsmart.

– Vår FSC-certifiering bevisar att vi inte bara uppfyller lagkrav utan även FSC:s strängare krav gällande skötsel, återplantering, arbetsvillkor och värnande om biologisk mångfald, säger Emma Lundberg, kvalitets- och miljöingenjör på Lättelement.

Till skillnad från de flesta andra byggnadsmaterial, som orsakar koldioxidutsläpp, fungerar träprodukter som en koldioxidsänka, byggnader byggda med trä håller och lagrar koldioxid istället för att generera koldioxid under tillverkningsfasen. FSC-certifierat trä kommer från skogsbruk där återplantering sker och därmed skapas nya koldioxidsänkor som då reducerar mängden koldioxid i atmosfären.

Enligt FN:s ekonomiska kommission skulle en ökning av användandet av trä för bärande konstruktionsdelar med endast 10 procent medföra en sänkning av CO2 utsläpp motsvarande 25 procent av de reduceringsmål av utsläpp av växthusgaser enligt uppsatt mål i Kyoto protokollet. Träprodukter  kräver minst energi under bearbetning och förädling av alla de vanligaste byggnadsmaterialen. Varje kubik trä som används istället för andra byggmaterial sparar 1,1 ton CO2. Addera de 0,9 ton CO2 lagrat i träprodukten så besparar man atmosfären 2 ton CO2 per kubikträprodukt.

Trä har den bästa isolerande effekten av alla de vanligaste byggnadsmaterialen, 5 gånger bättre än betong, 10 gånger bättre än tegel och 350 gånger bättre än stål. Med ökade krav på energieffektiva byggnader är byggnadsdelar bestående av hög andel trä ett enkelt, förnybart och hållbart alternativ. Lättelement tar ställning idag för att kommande generationer i norra Sverige ska ha tillgång till denna värdefulla råvara och att de får en chans att förädla och förvalta de norrländska skogarna så de kan förbli en ekonomisk och livskraftig resurs.

– Vi bygger med lokalt producerade träprodukter och har nu tagit nästa steg för att säkra att det trä vi använder idag inte ska äventyra framtida generationers möjlighet till ett ekonomiskt livskraftigt skogsbruk, säger Emma Lundberg.

FSC är en global organisation som drivs av medlemmar i över 100 länder för att främja ansvarsfullt nyttjande av världens skogar. FSC-standardens grundregler är lika över hela världen, men med lokala anpassningar.Källa: Lättelement


Skriv ut

Mest lästa

Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se