Ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien


2018-12-07

Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet, är ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.
Bild: Kungl. Vitterhetsakademien
Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet, är ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.

Hur ska Europas skogsägare klara klimatförändringarna? Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet, är invald som ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien och har arbetat med frågor av direkt relevans för praktisk hantering av riskproblem.

Femtio procent av Europas skogar och den mesta jordbruksmarken ägs av privatpersoner. Hur dessa privatpersoner anpassar sig till klimatförändringarna har avgörande betydelse för klimat, ekonomi och ekosystemtjänster. De mest inflytelserika modellerna för att förstå skogsägares anpassning till klimatförändringar bygger på socio-ekonomiska faktorer. Den forskning som Johannes Persson har bedrivit med skogsforskaren Kristina Blennow och andra kolleger har istället valt att studera tron på klimatförändringar. Resultaten visar bland annat att graden av tro på klimatförändringar och effekterna av dem är av mycket stor betydelse om man vill förstå skogsägares riskhantering.

Johannes Persson, som är född 1968, disputerade 1997 på avhandlingen Causal Facts. Avhandlingen publicerades i den internationella tidskriften Theorias bokserie och kom att uppmärksammas inte minst av brittiska filosofer. Johannes Persson har även skrivit om beslutsfattande, risk och riskhantering och han har genom nytänkande i teoribildning och metodutveckling lämnat betydelsefulla bidrag till den internationella riskfilosofin. Tillsammans med sina kolleger i Lund har han utvecklat en teori för att analysera och hantera så kallade kunskapsrisker. Det vill säga en modell för att identifiera faktorer som begränsar och negativt påverkar beslutsfattarens kunskapssituation och i och med det hennes möjligheter att fatta robusta beslut.

Professor Johannes Persson tog sitt inträde i Kungl. Vitterhetsakademien i november 2019 i samband inträdesföredraget Det mellanvetenskapliga beslutsproblemet.
Källa: Kungliga Vitterhetsakademien


Skriv ut

Mest lästaMiTTiA

Tommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se