Ny teknik används i kampen mot almsjukan


2021-05-10

En fortsatt bekämpning av almsjuka är en förutsättning för att almarna inte ska dö ut på Gotland.
Bild: Örjan Laneborg
En fortsatt bekämpning av almsjuka är en förutsättning för att almarna inte ska dö ut på Gotland.

Genom att använda artificiell intelligens och maskininlärning hoppas nu Skogsstyrelsen på att hitta ett effektivare sätt att bekämpa almsjukan och rädda Gotlands almar.

Under delar av maj och augusti i år kommer Skogsstyrelsen flyga med drönare över utvalda skogsområden på Gotland. Bilderna som drönaren tar ska sedan användas för maskininlärning som är ett område inom AI, artificiell intelligens. Syftet är att använda bilderna tillsammans med information som har samlats in i fält, för att träna en AI-modell på att hitta alm och almsjuka träd i drönarbilder och på sikt i flygfoton.

– Detta kan bli ett viktigt komplement till jobbet vi gör i fält. Kan vi få bättre underlag om var det finns alm och almsjuka är vi bättre rustade i bekämpningen och har större möjligheter att rädda Gotlands almar, säger Karin Wågström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.


Avgörande bekämpning
En fortsatt bekämpning av almsjuka är en förutsättning för att almarna inte ska dö ut på ön. I slutet av förra året togs ett gemensamt beslut av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att arbetet med att bekämpa almsjukan på Gotland skulle fortsätta.

En rapport som publicerades av Sveriges Lantbruksuniversitet 2020 konstaterade att öns almar skulle vara angripna och döda inom 15 år om bekämpningen upphörde. Då är det inte enbart trädarten alm som riskerar att gå förlorad, det skulle även få konsekvenser på biologisk mångfald och landskapsbilden på Gotland.

– Att vi kan använda ny teknik för den här typen av tillämpning känns verkligen angeläget och värdefullt, säger Örjan Laneborg, som samordnar Skogsstyrelsens arbete med datainsamling via drönare.

Drönaren kommer att flyga över skogarna vid Hangvar, Fole, Vallstena, Hörsne, Bäl, Ekeby, Roma, Vall, Sproge, Silte och Grötlingbo. Flygningen koncentreras till veckor 20-22 samt 32-34. I de utvalda skogsområdena finns det alm och bekräftade fall av almsjuka.


Källa: Skogsstyrelsen


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se