Nya skogliga skattningar tillgängliga för alla


2019-12-11

Laserskanning över skogsmark.
Bild: Skogsstyrelsen
Laserskanning över skogsmark.

Nu finns nya uppgifter tillgängliga om skogstillståndet för en femtedel av Sveriges skogsmark. De digitala kartorna som går under namnet Skogliga Grunddata, finns antingen att ladda ner, eller att titta på i ett webbgränssnitt. Det har aldrig varit enklare för den enskilde skogsägaren att ta fram uppgifter om t ex virkesförråd och trädhöjder på sin fastighet.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tillsammans med Skogsstyrelsen fått ett regeringsuppdrag att utveckla och kontinuerligt uppdatera digitala kartor med uppgifter om Sveriges skogsmark. Kartorna som beskriver skogstillståndet bygger på en sambearbetning av laserdata och Riksskogstaxeringens provytor.

En första version av Skogliga Grunddata togs fram med hjälp av laserdata som samlats in under åren 2009–2017. Arbetet med den nya versionen började år 2018 och beräknas ta ungefär sex, sju år. Arbetet påskyndas också upp med hjälp av medfinansiering från skogsbruket. I produkten ingår rasterkartor där det för varje cell (12,5 x 12,5 meter) finns beräkningar av virkesvolym, medelhöjd, medeldiameter, grundyta och biomassa.

– Den första omgången Skogliga Grunddata blev en succé och det känns därför bra att vi nu har möjlighet att kontinuerligt uppdatera skogstillståndet, säger Mats Nilsson, projektledare på SLU. De digitala kartorna är ett bra stöd vid planering av skogsskötsel, dels på fastighetsnivå, men även på nationell nivå.


Användbara länkar:
Klicka här för att se de digitala kartorna i webbapplikation.

Klicka här för att ladda ner kartorna.

Klicka här för att se utbredning nya kartor.Källa: SLU


Skriv ut

Mest lästaTommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se