Grantimmer.

Södra höjer grantimmerpriserna

Den globala konjunkturen är fortsatt osäker på grund av pandemin, men för...

Läs mer


Nytt fall av avmagringssjuka på älg

Sveriges fjärde fall av avmagringssjuka (CWD) har bekräftats. Det handlar om en 14 å...

Läs mer
Kåge sågverk.

Norra Timber investerar i sex kammartorkar från Valutec

Norra Timber har haft en långsiktig och god produktivitetsutveckling vilket lett till ett...

Läs mer


Förslag på 30 miljoner för att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador

Skogsskador orsakar varje år kostnader för miljarder kronor för skogsnäringen...

Läs mer


Förenklingsfokus i skogssektorn

Arbetet med det nationella skogsprogrammet fortsätter och ett särskilt fokus ska lä...

Läs mer
Svampangrepp av törskate på tallgren.

Stor satsning mot skogsskador i regeringens budgetförslag

Regeringen föreslår att Skogsstyrelsens arbete mot skogsskador förstärks med...

Läs mer


Beslut om ett större skyddsjaktområde efter varg i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har efter ett femte vargangrepp på får beslutat att...

Läs mer


Skogsgallring gynnar både vitryggig hackspett och frilutsliv

För att gynna framtida häckning av den vitryggiga hackspetten har Umeå kommun...

Läs mer
Naturvårdsbränning nära Storuman våren 2020.

Skogsbränder gynnar hotade skalbaggar under lång tid

Under flera år efter den stora branden i Muddus nationalpark 2006 har forskare från SLU...

Läs mer

Stora Enso planerar att stänga en maskin för tidningspapper i Sverige


Stora Enso kommer att inleda MBL-förhandlingar med anställda vid Hylte bruk i Små...

Läs mer
Den nya webbportalen har gjort Entré.

Premiär för Sveaskogs entreprenörswebb

Nu har Entrén lanserats! Entrén är en ny webbportal som riktar sig till...

Läs mer


Startskottet för tvärvetenskaplig forskning kring trä och hälsa

Flera forskare, både inom medicin, ekonomi och teknik, vill se utökad finansiering...

Läs mer
Ferry Svan tog nytt svenskt rekord i Springboard under kvaltävlingen den 15 augusti.

Timbersports laddar för årets första internationella tävling

Söndag den 20 september avgörs de nya internationella TIMBERSPORTS-tävlingarna Four...

Läs mer
En preliminär bedömning visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020.

Fortsatt rekordstora skador av granbarkborre

En preliminär bedömning visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner...

Läs mer


Blyförbud är ett hot mot jakten i Sverige

I EU pågår nu ett intensivt arbete för att förbjuda blyhagel i ammunition....

Läs mer
Det gula guldet - tallolja - som kan raffineras och användas i förnybara drivmedel.

Sveaskog om reduktionsplikten: Skogsråvara nyckel för att ställa om till fossilfritt

Regeringen vill förstärka bränslebytet genom successivt ökade kvotnivåer...

Läs mer


Beslut om skyddsjakt på varg i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har idag fattat beslut om skyddsjakt på den varg som i helgen...

Läs mer

SCA beslutar om avveckling av tryckpapperstillverkningen och om investering i massaproduktion

SCA beslutade idag om att tryckpapperstillverkningen avvecklas och att företaget investerar...

Läs mer
Anette Waara, marknadsområdeschef för Sveaskog i Norr- och Västerbotten.

Sveaskog lanserar ”Tiotusingen” – bidrar till ett starkt lokalsamhälle

Sveaskog vill uppmana föreningar på orter där Sveaskog har verksamhet i Norr- och...

Läs mer
Viltskada.

Samhällsekonomi och klimat stora förlorare på viltbetesskadorSamhällsekonomi och klimat stora förlorare på viltbetesskador

Viltbetesskadorna orsakar varje år en samhällsekonomisk förlust i Sydsverige om...

Läs mer


Mest lästaTommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se