37 miljoner i lokala naturvårdsbidrag för att återskapa våtmarksmiljöer


2020-02-11

Våtmarker bidrar med sin vattenhållande förmåga till bildandet av grundvatten och mildrar effekterna av torka och översvämningar. Naturvårdsverket betalar i år ut 37 miljoner kronor för restaurering och nyanläggning av våtmarker.

Lagom till Internationella våtmarksdagen den 2 februari har Naturvårdsverket beslutat att betala ut 37 miljoner kronor till länsstyrelserna för lokala våtmarksprojekt i hela landet. Länsstyrelserna avgör vilka kommuner som beviljas bidrag för sina våtmarksprojekt.

– Söktrycket har varit stort. Vi betalar ut 37 miljoner via LONA, men det har kommit in ansökningar motsvarande 69 miljoner. Det tyder på att det finns en ökad insikt om den stora nytta våtmarker har för biologisk mångfald och klimatanpassning, säger Melvin Thalin, handläggare på Naturvårdsverket.


Våtmarker lindra klimateffekter
En femtedel av de ursprungliga våtmarksmiljöerna har försvunnit, främst på grund av dikning i syfte att skapa ny odlingsmark. I områden med få våtmarker rinner regn- och smältvatten snabbt av. Det skapar höga vattenflöden i sjöar och vattendrag som kan orsaka skador på bebyggelse och odlingsmark. I en våtmark bromsas vattnet upp och magasineras vilket ger ett naturligt skydd mot både torka och översvämning.


Mer information
Klicka här för att läsa mer om lokala naturvårdsbidraget för våtmarksprojekt.


Källa: Naturvårdsverket


Skriv ut

Mest lästaTommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se