8,8 miljoner till forskning


2019-06-27

Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra.
Bild: Södra
Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra.

Göran Örlander, skogsstrateg och ordförande i forskningsstiftelsen.
Bild: Södra
Göran Örlander, skogsstrateg och ordförande i forskningsstiftelsen.

Södras forskningsstiftelse har beslutat att bidra med ytterligare 8,8 miljoner kronor till 12 olika forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin.

Bland de projekt som beviljats pengar finns projekt för processutveckling inom massaindustrin, återvinning av textil och styrning av massavedsflöden.

– Den linjära livscykeln för textiler behöver bli cirkulär, men bristen på återvinningstekniker är ett stort problem. Ett av de beviljade projekten avser att vidareutveckla en process för återvinning av blandtextiler som är kompatibel med befintlig svensk skogsindustri, vilket kommer vara av intresse både för vår bransch och för textilindustrin, säger Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra.

Ett flertal skogligt inriktade projekt beviljades medel, bland annat rörande genetisk vinst, Douglasgran, skador på tall och bättre svärmningsprognoser för granbarkborre.

– Det finns en önskan att öka tallandelen i ungskogen, inte minst med tanke på klimatförändringarna.  Vi ser dock ett ökande problem med tillväxtstörningar i föryngringar av tall, vilket skapar oro kring satsningen. Stiftelsens anslag till ett forskningsprojekt med mål att klarlägga orsakssambanden kommer förhoppningsvis att ge oss en vägledning hur vi ska komma tillrätta med problemen, säger Göran Örlander, skogsstrateg och ordförande i forskningsstiftelsen.

I samband med kommande hösts utlysning välkomnas särskilt forskning för ”effektivt resursutnyttjande” inom skogsindustrin. Utlysningen berör såväl skogsindustrins huvudprodukter som skogsindustrins biprodukter. 

– Effektivt nyttjande av virkesråvara, biprodukter från avverkningen, energi, vatten och kemikalier bidrar till lägre kostnader och stärker lönsamheten. Samtidigt gynnas samhälle, företag och individ vad gäller påverkan på klimat och miljö, säger Göran Örlander.


Klicka här för att läsa mer om Södras forskningsstiftelse, vilka projekt som beviljats bidrag och mer om den riktade utlysningen. 
Källa: Södra


Skriv ut

Mest lästaMiTTiA

Tommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se