Årets utdelning från skogsbruket beslutad


2020-06-26

Härnösands stift förvaltar 94 214 hektar mark, varav 69 881 hektar är produktiv skogsmark.
Bild: Ikon/Svenska kyrkan
Härnösands stift förvaltar 94 214 hektar mark, varav 69 881 hektar är produktiv skogsmark.

Max Enander, förste stiftsjägmästare på Härnösands stift.
Bild: Kerstin Stickler/Härnösands stift
Max Enander, förste stiftsjägmästare på Härnösands stift.

Skog, vind och vatten bidrar till Svenska kyrkans verksamhet i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. Förra året genererade de så kallade prästlönetillgångarna en utdelningsbar vinst på 45,3 miljoner kronor.

Härnösands stifts prästlönetillgångar består till allra största delen av skogsfastigheter och till en mindre del av fonder. Största delen av årets utdelning kommer från försäljning av virke. En fjärdedel kommer från förnyelsebar energi genom olika arrendeavtal med producenter av vatten- och vindkraft.
– 2019 har varit ett bra skogsår. Konjunkturen för skogsråvara har varit bra, förhållandena för avverkning har varit goda och vi har lyckats höja vår ambition för gallring. Över en tredjedel av virkesförsäljningen härrör från gallring, säger Max Enander, chef för egendomsförvaltningen vid Härnösands stift.

Resultatet blev nästan 5 miljoner mer än budgeterat och innebär att stiftsfullmäktige vid onsdagens sammanträde kunde besluta om en utdelning på 43 miljoner kronor och samtidigt balansera 2,3 miljoner till kommande år. 

Hälften av utdelning går till det inomkyrkliga utjämningssystemet och hälften går direkt till de pastorat eller församlingar som är andelsägare. Det innebär att de lokala enheter som har flest andelar kan räkna med en utdelning på över 2 miljoner kronor.   
– De största andelsägarna finns på landsbygden och för dem är inkomsten från skogen ett viktigt komplement till medlemsavgifterna, säger Max Enander.

Härnösands stift förvaltar 94 214 hektar mark, varav 69 881 hektar är produktiv skogsmark. Till Härnösands stift hör Svenska kyrkans närmare 100 församlingar i Västernorrlands- och Jämtlands län.Källa: Svenska Kyrkan/Härnösands stift


Skriv ut

Mest lästa

Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se