Bergs Timber har ingått en avsiktsförklaring om förvärv av Fågelfors Hyvleri


2019-05-08

Bergs Timber AB har idag ingått en avsiktsförklaring med AB Fogelfors Bruk avseende ett eventuellt förvärv a samtliga aktier i Fågelfors Hyvleri AB.

Transaktionen förutsätter att ett aktieöverlåtelseavtal ingås, att en formell granskning, en så kallad due diligence, genomförs till Bergs Timbers belåtenhet samt finansiering och att styrelsen fattar beslut om att genomföra transaktionen. Ingåendet av Aktieöverlåtelseavtalet kommer offentliggöras av Bergs Timber och transaktionen beräknas genomföras den 30 juni 2019. Avsiktsförklaringen ger Bergs Timber exklusivitet under perioden fram till den 30 juni 2019.

Den indikativa köpeskillingen för aktierna i Fågelfors Hyvleri uppgår till 48 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor avses erläggas kontant och återstående 18 miljoner kronor genom nyemitterade B-aktier i Bergs Timber AB, motsvarande cirka 5,14 miljoner aktier eller cirka 1,49 procent av det totala antalet aktier efter nyemissionen, baserat på en aktiekurs för Bergs Timbers aktie om 3,50 kronor vid tiden för nyemissionen. Om Aktieöverlåtelseavtalet ingås avser styrelsen för Bergs Timber att emittera de nya B-aktierna med stöd av det emissionsbemyndigande som föreslagits den årsstämma i Bergs Timber som hålls idag den 8 maj 2019.

Fågelfors Hyvleri tillverkar träpellets med en årlig kapacitet om cirka 90 000 ton pellets och cirka 20 000 ton värmeloggs. Fågelfors Hyvleris verksamhet omfattar även ett hyvleri med en årlig kapacitet om 30 000 kubikmeter.

– Fågelfors Hyvleri passar mycket bra in i vår strategi att öka vidareförädling. Det är också fördelaktigt beläget i närheten av våra svenska sågverk, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef för Bergs Timber.Källa: Bergs Timber


Skriv ut

Mest lästaMiTTiA

Tommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se