Beteckningen "prima bränsleved" införs i september


2021-05-04

Bränsleved
Bild: Biometria
Bränsleved

Den 13 september i år införs kvalitetsklassning för bränsleved med enbart två klasser, prima och utskott. Införandedatumet kopplar till en release där Biometria uppdaterar IT-systemet för virkesredovisning.

För snart två år sedan infördes travvis kvalitetsklassning av massaved, med klasserna prima, sekunda och utskott, i Biometrias nationella mätningsbestämmelser. Systemet med vrakavdrag togs bort och säljaren fick betalt för hela volymen, med pris per kvalitetsklass. Nu införs även kvalitetsklassning för bränsleved.

I trave med prima bränsleved tillåts max 20 procent kvistnings- eller dimensionsfel. Övergrov stock och främmande material som sten och metall tillåts inte alls. Röta tillåts utan begränsning. Trave som inte klarar kraven för prima kommer i normalfallet att mätas in som utskott. Men om så avtalats kan det bli mätningsvägran. Mätningsvägran kan begränsas till exempelvis främmande material.

− Vi inför systemet av samma skäl som för massaved. Det ska ge tydligare signaler om vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga samtidigt som mätningen kan förenklas och därmed gå snabbare. Samma princip för kvalitetsbestämning kan också underlätta sortimentsbyten mellan massaved och bränsleved, säger Lars Björklund, affärsutvecklare på Biometria.

Införandet av ”prima bränsleved” innebär ingen större förändring för tillredning och sortering av sortimentet bränsleved. Men alla som jobbar med handel, produktion, mätning etc. behöver sätta sig in i vad förändringen innebär.


Källa: Biometria


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se