Ca 45 anställda berörs när Bergs Timber avvecklar sågverk


2020-04-01

Under vintern har en strategisk översyn av den svenska sågverksrörelsen genomförts med målsättningen att skapa förutsättningar för långsiktig lönsamhet. Den nu färdiga planen visar tydligt på potentialen i att kraftsamla utveckling och investeringar till tre av dagens fyra sågverk.

Mot den bakgrunden har styrelsen för Bergs Timber fattat beslutet att omedelbart inleda MBL- förhandlingar om att avveckla Gransjö sågverk, innebärande att sågverksamheten upphör snarast möjligt och att hela verksamheten avvecklas under hösten 2020. Nedläggningen berör ca 45 anställda.

– Vi ser det inte som ekonomiskt realistiskt att fortsätta utveckla våra fyra befintliga sågverk och kommer därför att kraftsamla våra resurser och investeringar till enheterna i Vimmerby, Mörlunda och Orrefors. Härigenom stärks förutsättningarna för långsiktig lönsamhet i den svenska sågverksrörelsen. Tyvärr betyder beslutet att ca 45 av våra medarbetare behöver lämna företaget, säger Peter Nilsson, vd och koncernchef för Bergs Timber.

Avvecklingen av Gransjö kommer att belasta resultatet för det första kvartalet 2020 med cirka 30 miljoner kronor för nedskrivning av anläggningstillgångar och avvecklingskostnader. Kassaflödet bedöms påverkas positivt med cirka 60 miljoner kronor när avvecklingen av verksamheten är genomförd.Källa: Bergs Timber


Skriv ut

Mest lästaMiTTiA

Tommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se