De får Naturskyddsföreningens Skogspris 2019


2019-05-13

Cecilia Lundin är vinnare av Naturskyddsföreningens skogspris 2019.
Bild: Naturskyddsföreningen
Cecilia Lundin är vinnare av Naturskyddsföreningens skogspris 2019.

Naturskyddsföreningens skogspris 2019.
Bild: Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningens skogspris 2019.

Naturskyddsföreningens skogspris 2019 går till Cecilia Lundin och Täby kommun. Cecilia Lundin har genom mångårigt arbete i Täby kommun på ett utomordentligt sätt utvecklat vård och skötsel av kommunens tätortsnära skogar och öppna landskap. Naturskyddsföreningen vill med Skogspriset särskilt lyfta fram de markägare som gör stora insatser för biologisk mångfald och skogens sociala värden. Priset delades ut på Naturskyddsföreningens rikskonferens i Kristianstad.

Cecilia Lundin har initierat nyskapande projekt, såsom anläggning av ädellövskog, och samverkat i konstruktiv anda med lokalföreningar såsom Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Hembygdsföreningen. Genom välstrukturerade planer för naturparker, kulturmiljö och fornvård har Cecilias arbete för Täby kommun givit naturen inte bara ett bättre skydd utan även ökade biologiska och sociala värden. Arbetet har väckt stort intresse och inspirerat kommuner på flera andra håll.

– Det känns roligt att få uppmärksamma Cecilia Lundins och Täby kommuns viktiga insatser för skogens biologiska mångfald. När skogspolitiken inte räcker till är enskilda initiativ som gör skillnad oerhört viktiga, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Naturskyddsföreningens skogspris är till för att ska belöna och uppmuntra markägare och andra förebilder att berätta om miljö- och naturvårdsinsatser och inspirera andra att göra samma sak. Skogspriset 2019 består av ett konstföremål gjord av Kenneth Derlow. Prisföremålet föreställer en räv, fångad mitt i språnget. Mottagaren av Naturskyddsföreningens Skogspris 2019 får också ett diplom med juryns motivering.


Juryn för Skogspriset 2019:

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Martin Emtenäs, styrelseledamot Naturskyddsföreningen
Per Simonsson, doktor i naturvårdsbiologi
Jonas Rudberg, sakkunnig gruvor och skog, Naturskyddsföreningen
Lotta Silfver, styrelseledamot Naturskyddsföreningen
Källa: Naturskyddsföreningen


Skriv ut

Mest lästaMiTTiA

Tommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se