Ekocentrisk design för framtidens skogsbruk


2020-12-17

Med naturen och människan som uppdragsgivare har designstudenter undersökt nya perspektiv inom design och skogsbruk.
Bild: Designhögskolan
Med naturen och människan som uppdragsgivare har designstudenter undersökt nya perspektiv inom design och skogsbruk.

Nyligen slutförde studenter på Designhögskolan vid Umeå universitet ett unikt projekt i samarbete med Skogstekniska klustret och flera stora aktörer i skogsindustrin. Men den tilltänkta klienten var inte industrin, utan naturen.


– I samarbete med dessa kreativa och kloka studenter har vi haft glädjen att utforska nya vägar framåt, med miljö och människa i fokus. Det är den här typen av tankar och koncept som behövs för att ta de nödvändiga stegen mot framtidens hållbara skogsbruk, säger Linda Nyström, vd för Skogstekniska klustret.

En plattform för öppen dialog mellan exempelvis samer och skogsbolag. Självgående skotare som lyhörda medarbetare i skogen. Och drönare som både kan användas i skogsbruket och i skolundervisningen samtidigt. Det är några exempel på vad studenter vid Designhögskolan har kommit fram till under höstens arbete. De flesta av dem kommer från kandidatprogrammet i industridesign, medan studenter från andra program vid Umeå universitet deltagit i projektet via en fristående kurs.

Uppdraget till studenterna formulerades av Designhögskolan i samarbete med Skogstekniska klustret med syftet att undersöka nya perspektiv inom design och skogsbruk. Alla de sex designkoncepten som studenterna tagit fram finns summerade i korthet längre ner.
– Genom att utse naturen och människan till ”klient” skapade vi en intressant perspektivförskjutning. Den tillät oss att se hållbarheten som ett system i relation till andra system. Det är en mycket komplex verklighet som studenterna har förhållit sig till och jag är djupt imponerad av hur de tagit sig an utmaningen, säger Monica Lindh Karlsson, kursansvarig lektor i industridesign vid Designhögskolan.

En lång rad aktörer från skogssektorn har medverkat i projektet: Sveaskog, Holmen, SCA, Norra Skog, Cranab, Vimek, Algoryx, SLU samt skogsentreprenörerna Gallringsproffs AB. Magnus Bergman, skogsteknisk chef på SCA, följde intresserat studenternas slutpresentationer nyligen (”mycket professionella”) och menar att flera delar och idéer är användbara i ett fortsatt utvecklingsarbete.

– Studenterna synliggör nya infallsvinklar kring vår verksamhet, vilket ger mig nya värdefulla insikter. Det som vid ett första intryck ger känslan att ”det går inte”, kan efter lite fundering göra att man ser nya möjligheter, säger han.

Fakta
Designhögskolan vid Umeå universitet är en högt ansedd skola för industridesign i Umeå. Nyligen tog man första platsen i den internationella Red Dot-rankningen, för femte året i rad.

Skogstekniska klustret är en ekonomisk förening som stöttar utvecklingen ny teknik för hållbart skogsbruk, genom samarbeten mellan skogsnäring och akademi.Källa: Umeå universitet


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se