Ekopark Hornslandet har Sveriges äldsta tall


2019-08-06

Långrevelsberget i Ekopark Honrslandet utanför Hudiksvall.
Bild: Kurt Rodhe
Långrevelsberget i Ekopark Honrslandet utanför Hudiksvall.

Jonas Björklund, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog.
Bild: Sveaskog
Jonas Björklund, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog.

Olof Johansson, skogspolitisk chef Sveaskog.
Bild: Sveaskog
Olof Johansson, skogspolitisk chef Sveaskog.

Ekopark Hornslandet, öster om Hudiksvall, är ett av Sveriges mest unika naturområden. Här kombinerar statliga Sveaskog skogsbruk med naturvård för mer insekter, djur och fiskar. Här finns också Sveriges äldsta tall på 770 år

Ekopark Hornslandet är ett av Sverige mest karakteristiska naturområden med sina klapperstensfält och brandpräglade kusttallskog mitt på halvön utanför Hudiksvall.

– I Hornslandet arbetar vi intensivt med att återskapa naturskog med tall och gran som är viktiga för flera olika arter. Jättelövträd av björk, asp och al är också viktiga för insekter och fåglar och därför satsar vi på att öka antalet jättelövträd på Hornslandet. Målet är att området ska har 5 000 jättelövträd på sikt, säger Jonas Björklund, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog.

I Hornslandet är det dessutom väldigt populärt att vandra, fiska, bada eller kanske fika och äta vid någon av de fina rastplatserna inom området. 

Ekoparken, som invigdes 2004, är med sina 6 700 hektar en av Sveaskogs medelstora ekoparker men väldigt välbesökt. En ekopark är stora sammanhängande landskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. I en ekopark kombinerar Sveaskog, som är Sveriges största skogsägare, naturvård och skogsbruk.

Idag har Sveaskog 37 ekoparker runt om i hela Sverige med en genomsnittlig storlek av 50 kvadratkilometer.

– Med ekoparkerna har vi ett naturvårdsverktyg som kombinerar ett brukande med ett bevarande. Det är relativt få arter som är beroende av att hela landskap undantas från virkesproduktion, däremot finns det arter som är beroende av landskap med en hög andel naturvårdsskogar, säger Olof Johansson, skogspolitisk chef på Sveaskog.

Ekoparken har en skräddarsydd skötselplan som är fastlagd i ett formellt 50-årigt avtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog. I planen anges mål för olika delområden samt vilka områden som är avsatta för naturvård och var vi bedriver skogsbruk, säger Olof Johansson.


Klicka här för att läsa mer om Sveaskogs ekoparker.
Källa: Sveaskog


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se