Hunton överklagar dom i Stockholms tingsrätt


2020-12-15

– Träet har en unik förmåga att ta upp CO2 och binda kol under hela sin livslängd. Vi anser att tingsrätten inte har tagit hänsyn till detta och därför överklagar vi, säger VD Arne Jebsen på Hunton Fiber.

Det norska företaget Hunton Fiber, som producerar träfiberisolering från norsk gran, dömdes i oktober för brott mot marknadsföringslagen i Patent- och marknadsdomstolen. I domen framgår bland annat att domstolen anser att minskningen av koldioxidutsläpp från träfiberisolering är för liten för att det ska vara relevant för Hunton att använda detta i marknadsföringssammanhang.

Hunton Fiber överklagar nu domen. Företaget anser att den svenska tingsrätten inte har tagit tillräcklig hänsyn till trä- och träfiberisoleringens förmåga att lagra kol under hela dess livslängd.

– Träfiberisolering är unik eftersom den lagrar mer kol under produktens livscykel än den mängd CO2 som släpps ut under produktionen. Om man tar hänsyn till den lagring som sker under livscykeln när man analyserar isoleringens klimatpåverkan, får man därför en positiv CO2-effekt och på detta sätt blir aktiv användning av skogsresurser en del av klimatlösningen, säger Arne Jebsen, VD för Hunton Fiber.

Huvudråvaran i Hunton Fibers träfiberisolering är PEFC -certifierat trä från norsk gran som förädlats och bearbetats vid lokala sågverk nära Gjøvik. Energin som används i produktionen kommer från förnybar norsk vattenkraft.

– För den norska regeringen är det ett mål att öka användningen av trä just på grund av träets förmåga att lagra kol. Landbruksdepartementet skriver på sin webbplats att ökad användning av trä som byggmaterial kommer att både skapa värde inom skogsindustrin och bidra positivt till minskning av klimatutsläppen, säger Jebsen, och fortsätter:
– FN:s miljöprogram (UNEP) påpekar detta ytterligare “The use of wood as a construction material comes with a double benefit: carbon storage in the use phase of buildings and the replacement of concrete and steel".

Han anser att det är en paradox att Patent- och marknadsdomstolen i domen inte har bedömt träets förmåga att lagra kol under hela dess livstid, vilket är en erkänd och dokumenterad metod.

– För att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalet måste koldioxidutsläppen minskas ned mot noll. Om du lyckas öka andelen träprodukter i allmänhet kommer mer kol att lagras, vilket hjälper till att nå utsläppsmålen, säger Jebsen.Källa: Hunton

Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se