Korttidspermittering inom Södras hamnverksamhet


2020-04-08

Sofia Petersson, Virkeschef Södra Skog.
Bild: Henrik Björnsson
Sofia Petersson, Virkeschef Södra Skog.

Södra Skog inför korttidspermittering vid hamnverksamheten i Mönsterås. Detta mot bakgrund av minskad efterfrågan i Storbritannien och Irland relaterad till pågående pandemi och som följd av det så drabbas hamnverksamheten när Södra Wood har korttidspermitterat vid produktionsanläggningen i Mönsterås.

– När efterfrågan snabbt minskar så behöver vi snabbt anpassa vår verksamhet. Vi hanterar utlastningen av sågade trävaror och lastning och lossning över kaj och när det minskar måste vi följa med. Tack vare möjligheten till korttidspermittering har vi en beredskap för att snabbt kunna möta produktionen igen när det vänder, säger Sofia Petersson, Virkeschef Södra Skog.

Kortidspermitteringen innebär en arbetstidsförkortning för våra anställda på de berörda anläggningarna, i enlighet med de reglementen för de ekonomiska stöd den svenska regeringen aviserat. Södra Skogs hamnverksamhet kommer kortsiktigt att reduceras med 40 procent och berör cirka 30 anställda vid hamnen. Med tanke på de snabba förändringar i omvärlden kommer verksamheten revideras löpande.

– Vi fördelar arbetsuppgifter inom vår verksamhet i Mönsterås i så stor utsträckning som vi kan och vi strävar efter att bibehålla servicenivån inom både lastning, lossning och utlastning även med en mindre personalstyrka på plats, avslutar Sofia Petersson.Källa: Södra


Skriv ut

Mest lästaMiTTiA

Tommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se