Log Max ökade kvaliteten på sina bruksanvisningar med Zert CLM


2020-10-15

Log Max i Grangärde.
Bild: Log Max
Log Max i Grangärde.

Log Max skördaraggregat kapar trädstammar.
Bild: Log Max
Log Max skördaraggregat kapar trädstammar.

Log Max har ökat kvaliteten på sina bruksanvisningar.
Bild: Log Max
Log Max har ökat kvaliteten på sina bruksanvisningar.

Log Max sökte efter en snabb och enkel lösning för att komma ifrån höga översättningskostnader. Även kvaliteten ville man förbättra då bruksanvisningarna som tagits fram inte alls höll den kvalitet som produkten förtjänar. Det var Komatsu Forest som rekommenderade Zert CLM eftersom de länge jobbat i systemet och utnyttjat dess fördelar. Som ett resultat av införandet av Zert CLM har Log Max minskat sina översättningskostnader, och de anställda har idag ett effektivare arbetssätt.

Log Max har sedan det grundades 1980 varit en pålitlig leverantör av utrustning för mekaniserad avverkning i skogsbruket och sedan 1988 är huvudprodukten skördaraggregat.

Ett skördaraggregat kan fälla, kvista och kapa ett träd i önskade längder. Aggregatet i sig är ett verktyg avsett att hängas i en kran, som i sin tur är monterad på någon form av mobil bärare eller basmaskin. Som bärare kan ett antal olika maskintyper användas.

Huvudkontoret Log Max ligger i Grangärde i Dalarna och där ligger även huvudlagret varifrån alla återförsäljare betjänas.


Från besvärligt arbete i Word till smidig återanvändning i Zert CLM
Lars Hjort är teknisk skribent på Log Max och jobbar med att skriva manualer, samt skapa innehåll och illustrationer. Han har även ansvar för den tekniska administrationen och att de håller deadlines.

– Mitt största fokus just nu är att lyfta Log Max bruksanvisningar och all teknisk dokumentation till 2020-talet, säger Lars.

Log Max letade efter en snabb och enkel lösning för att minska översättningskostnader och slippa de tidskrävande delarna i Word.

– Våra aggregat är ganska lika och vi kan återanvända mycket av det som vi producerar, både text och bilder. Egentligen var allting jobbigt innan vi gick in i Zert CLM. Vi använde Word för att skriva manualer och tyvärr fungerade det katastrofalt dåligt, fortsätter Lars.

Log Max valde att testa Zert CLM eftersom programmet uppfyller de flesta av deras behov, och de problem som i början uppstod löste Zert snabbt och effektivt.

– När jag jobbar i systemet idag så tycker jag att det fungerar väldigt bra och är det något så kan jag ta det med Zerts support som snabbt har hjälpt till när det behövts, menar Lars.


Effektivisering ledde till reducerade kostnader för Log Max
Innan de började jobba i Zert CLM var Log Max förväntningar att det skulle underlätta och snabba på jobbet, skribenterna ville även att det skulle vara enkelt att göra förändringar i efterhand.

– Ofta när man ändrar på ett ställe så ändras det för alla våra aggregat. Då kan man utnyttja återanvändningen av block mellan olika böcker, säger Lars.

Lars uppskattar att översättningskostnaderna har sjunkit med långt över 70 procent jämfört med innan de använde CLM.

– Det krävs ofta väldigt lite nytt innehåll när vi tar fram ett nytt aggregat då vi kan återanvända det mesta materialet, säger Lars.

– Dels så tycker jag att man ska titta över och skriva så generellt som möjligt så att man kan återanvända fraser så mycket som möjligt, dels att man ser över om det går att ändra specifika formuleringar till mer generella, fortsätter Lars.Källa: Zert


Skriv ut

Mest lästaTommen gram

Vreten

Bonnet

UOT ForestUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se