Metsä Group stärker praxis för skogsbrukets ekologiska hållbarhet


2020-03-13

Bild: Mika Ankkuri / Metsä Group

Det nya programmet för ekologisk hållbarhet har ökad kolbindning i skogarna, tryggande av skogsnaturens mångfald och förbättrande av vattenskyddet bland målsättningarna.

Metsä Group förnyade sina strategiska mål för hållbar utveckling under våren 2019. Målsättningarna som sträcker sig till 2030 omfattar hela koncernens verksamhet och de har återverkningar genom hela leveranskedjan. Programmet för skogsbrukets ekologiska hållbarhet är ett steg mot att uppnå de uppställda målen. 

Metsäliitto Osuuskunta är Metsä Groups moderbolag och 103 000 finländska skogsägare är delägare i andelslaget. Huvuddelen av det virke som Metsä Group anskaffar i Finland kommer från medlemmarnas skogar.

– Skogsägarna gör redan en hel del för att främja skogsnaturens välmående. Metsä Groups ägarmedlemmar äger hälften av privatskogarna i Finland. Det är viktigt för hela landet att deras skogar också framledes vårdas på ett bra sätt och att våra tjänster och vår praxis kontinuerligt förbättras. Åtgärderna i programmet för ekologisk hållbarhet har en central roll och de praktiska åtgärderna har redan införts, berättar direktör för hållbar utveckling Vesa Junnikkala.

Dubbelt så många konstgjorda högstubbar, vi lämnar skyddsbuskage
Det är väsentligt att öka mängden död ved är väsentligt för att trygga skogsnaturens mångfald. Mängden död ved ökar man genom att lämna kvar naturvårdsträd som skogscertifieringen förutsätter och genom att lämna kvar befintlig död ved.

– Från och med ingången av 2020 har vi börjat tillverka fyra konstgjorda högstubbar per hektar i stället för tidigare två. Dessa högstubbar är nyttiga för hålbyggare och arter som är beroende av död ved. Vårt mål är att högstubbar skulle tillverkas på 90 procent av avverkningarna. Om det finns döda träd på ett avverkningsobjekt, strävar vi till att lämna 20 av dem per hektar, säger Junnikkala. 

Från ingången av 2020 lämnar vi skyddsbuskage i alla utvecklingsskeden vid Metsä Groups skogsarbeten. Ett skyddsbuskage uppstår då man vid plantskogsvård eller förröjning före en avverkning lämnar kvar buskar och små träd. Skyddsbuskaget är en bra skyddsplats för djur. 

Torvmarkerna har en central roll inom vattenskyddet.
– Vi deltar i utvecklingen av nya metoder och vi förnyar våra egna anvisningar. I praktiken innebär detta till exempel kritisk granskning av behovet av iståndsättningsdikning och rekommendation om att tillämpa kontinuerligt skogsbruk på vissa torvmarkstyper. Målet är att hålla vattennivån stabil och att behandla torvmarksskogar på ett sätt som är vettigt också ur klimatsynpunkt, säger Junnikkala.

– Metsä Groups mål är att utveckla sitt föregångarskap inom ekologiska skogsvårdsmetoder. Det program som nu har lanserats är ett viktigt steg för att uppnå detta mål.Källa: Metsä Group


Skriv ut

Mest lästaTommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se