Naturvårdsverket beviljar skyddsavskjutning i Västerbotten – Sveaskog avstår


2020-04-07

Betesskador från älg.
Bild: Skogsstyrelsen
Betesskador från älg.

Naturvårdsverket bifaller Sveaskogs överklagan gällande skyddsavskjutning av älg i Lycksele kommun, Västerbotten. Sveaskog kommer dock som tidigare meddelats inte att genomföra någon skyddsavskjutning.

Det är positivt att Naturvårdsverket gett sitt bifall i ärendet och ser seriöst på problemet med de betesskador som vinterkoncentrationer av vandringsälg medför. Naturvårdsverkets beslut är tydligt och uttömmande. Men då ärendet dragit ut på tiden hos både Länsstyrelse samt Naturvårdsverket, och att beslutet kommer för sent, i kombination med rådande coronapandemi kommer Sveaskog inte att genomföra en skyddsavskjutning.

Naturvårdsverket är tydlig med att det råder inga tvivel om att skyddsjakt ska medges för att förhindra allvarlig skada. Det betyder dels att betesskadorna är mer omfattande än vad en markägare kan förväntas tåla, dels att det inte finns någon annan lämplig lösning förutom skyddsavskjutning. 

Vi kan konstatera att Naturvårdsverket är tydlig med att det inte finns någon begränsning i tid för när skyddsavskjutning kan beviljas, då utgångspunkten för skyddsjakt är behovet att förhindra och förebygga skador av vilt.

Sveaskog delar Naturvårdsverkets uppfattning om att betesskador i första hand ska förebyggas genom jakt under den ordinarie jakttiden. Och vår förhoppning är att vi i den lokala förvaltningen tillsammans med jägarna ska kunna nå uppsatta avskjutningsmål och förebygga behovet av skyddsåtgärder framöver.


Fakta

Skyddsavskjutning är en benämning på en åtgärd som genomförs för att förebygga skador på egendom som har orsakats av vilda djur. Under skyddsavskjutning får även fridlysta djur och jaktbart vilt, där ordinarie jakttid löpt ut skjutas, om de förutsättningar som anges i lagstiftningen är uppfyllda.Källa: Skogsstyrelsen


Skriv ut

Mest lästaMiTTiA

Tommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se