Naturvårdsbränning i Ejheden


2021-06-07

Bild: Erik Nyberg Sveaskog

I veckan utförde Sveaskog två kontrollerade bränningar på sammanlagt 106 hektar i Ekopark Ejheden, i nordöstra Dalarna. Förutom en större bränning i ett område med äldre skog, yngre restaureringsskog och hyggen, testades även hyggesbränning under fröträd i större skala. Metoden var tidigare vanlig vid föryngring efter avverkning, men har de senaste decennierna ersatts av markberedning med sådd eller plantering.

– Branden är viktig för skogens ekologi och skapar variation i landskapet. Att starta kontrollerade skogsbränder är därför en väl beprövad och viktig naturvårdande insats som Sveaskog återkommande använder, säger Jonas Björklund, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskogs resultatområde i södra Norrland.

Som en del i Sveaskogs långsiktiga inriktning ökar Sveaskog sina satsningar på naturvårdande skötsel  de kommande åren, där brand är ett viktigt verktyg. I södra Norrland och norra Dalarna finns det många skogar som historiskt är präglade av brand och som lämpar sig för naturvårdsbränningar. Den här gången testades även hyggesbränning under fröträd i större skala, en metod som förekom förr i tiden.

Förutsättningarna under bränningarna i Ejheden den 1 juni var väldigt gynnsamma, enligt Jonas Björklund. Han är nöjd med genomförandet och planeringen, och är även noga med att lyfta den goda dialogen och samarbetet med Skogsstyrelsen.

– Genomförandet gick jättebra och det brann länge. När vi lämnade över ansvaret vid 21.30, så brann det fortfarande. Det var torrt i det översta marklagret, men fuktigare en bit ner, säger Jonas Björklund och tillägger att man hade en helikopter redo att vattenbomba om det skulle behövas.
 Men den behövde aldrig ingripa, säger han.

Enligt Jonas Björklund planerar man redan nu för fler bränder. Men i nuläget vet han inte helt säkert när det kan bli av, utan det beror på väderförutsättningarna.


Fakta: Bränningar
• För att få till en bra bränning behöver förutsättningarna vara optimala. Det får inte vara för varmt och torrt och det får inte vara för blött. Vindarna får inte vara för kraftiga eller helt plötsligt byta riktning. En jämn och svag vind som blåser mot avgränsningarna för själva branden, en sjö/vattendrag eller en annan barriär.

I och med att skogen fick större ekonomisk betydelse blev skogsägare, skogsbranschen och samhället bättre på att förebygga och snabbt släcka bränder. Det har inneburit att det nu för tiden brinner väldigt lite skog i Sverige. Det stora skogsbrandsåret 2018 brann sammanlagt runt 25 000 hektar, vilket motsvarar en dryg promille av Sveriges produktiva skogsmark (23 miljoner hektar).

• Den nordliga barrskogen och dess ekologi har under årtusendena präglats av brand. Många av de arter som lever i de boreala skogarna är beroende av den miljö och de substrat som uppstår efter en brand för sin överlevnad.

• Historiskt har det brunnit mycket i svenska skogar och enorma arealer på ett par hundra tusen hektar brann varje sommar. Men genom att vi idag inte vill att det brinner i skogarna, så har mängden vedlevande insekter som är beroende av de substrat som branden skapar minskat. Genom att aktivt och kontrollerat bränna skogar skapas gynnsamma förutsättningar för många vedlevande insekter att leva vidare eller återetablera sig i landskapet.


Källa: Sveaskog


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se