Ny kunskap om hur klimatet påverkar hänglavar i nordliga skogar


2020-11-17

Ljusa hänglavar (garnlav, Alectoria sarmentosa) på gran i norra Sverige.
Bild: Per-Anders Esseen
Ljusa hänglavar (garnlav, Alectoria sarmentosa) på gran i norra Sverige.

Plastnät med transplanterade hänglavar på grangren. Från vänster: garnlav, skägglav och manlav.
Bild: Per-Anders Esseen
Plastnät med transplanterade hänglavar på grangren. Från vänster: garnlav, skägglav och manlav.

Tillväxten hos ljusa hänglavar ökar starkt med mängd och varaktighet av nederbörd, medan regn har liten effekt på tillväxt hos mörka lavar. Forskning från Umeå universitet förklarar hur ljusa hänglavars egenskaper gynnar dem i blött och fuktigt klimat. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Ecology.

– Att förstå hur miljöfaktorer och arters funktionella egenskaper reglerar tillväxten är grundläggande för att kunna förutsäga hur lavar och andra organismer reagerar på klimatförändringar. Våra resultat tyder på att ljusa hänglavar kommer att gynnas av ett framtida varmare och blötare klimat, säger Per-Anders Esseen, professor emeritus på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Den unika studien har utförts av Per-Anders Esseen och Kristin Palmqvist vid Umeå universitet, tillsammans med Nathan Phinney och Yngvar Gauslaa från Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Forskarteamet har studerat lavar tillsammans i mer än 15 år.

Forskarna transplanterade hänglavar till nio granskogar i en storskalig klimatgradient, som sträcker sig från de torraste till de regnigaste områdena i Skandinavien. Syftet var att utreda det relativa bidraget från både klimatfaktorer och lavars funktionella egenskaper för tillväxten hos såväl de ljusa hänglavarna garnlav (Alectoria sarmentosa) och skägglav (Usnea dasopoga) som den mörka manlaven (Bryoria fuscescens).

Lavar är komplexa symbiotiska organismer mellan svampar och/eller cyanobakterier, som passivt tar upp vatten. Hänglavar, med tunna hårlika grenar, är särskilt känsliga för miljöpåverkan som luftföroreningar, skogsbruk och klimatförändringar, men är samtidigt livsviktiga komponenter i världens skogsekosystem.

Forskarna fann att tillväxten hos ljusa hänglavar ökade starkt med mängd och varaktighet av regn, medan mörka lavar påverkades marginellt. Algerna i ljusfärgade lavar erhåller mer ljus och har därför högre fotosyntes i regnigt och molnigt väder jämfört med alger i mörka lavar, där melaninpigment avskärmar ljuset. Resultaten visar att sambandet mellan tillväxt och nederbörd hos hänglavar beror på lavens färg, hur mycket vatten de kan lagra, deras storlek och mängden klorofyll.

Resultaten är viktiga för att förstå de faktorer som styr global, regional och lokal utbredning hos hänglavar.

– Kunskapen behövs för att kunna förutsäga hur framtida klimatförändringar kommer att påverka dessa ekologiskt viktiga skogsorganismer, säger Per-Anders Esseen.


Källa: Umeå universitet


Skriv ut

Mest lästa

Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se