Nytt kyrkoreservat skyddar naturvärden i Älvdalen


2019-11-07

Knapperön är ett uppskattat område för vandring och friluftslivs som nu skyddas för att bevara naturvärden.
Bild: Älvdalens församling
Knapperön är ett uppskattat område för vandring och friluftslivs som nu skyddas för att bevara naturvärden.

Den 10 november invigs det nya kyrkoreservatet Västra Knapperön vid Österdalälvens strand. Området är en del av ett populärt friluftsområde, på promenadavstånd till Älvdalens Kyrkby. Att det blir ett kyrkoreservat innebär att Västra Knapperön undantas från det konventionella skogsbruket och utvecklas med naturvärden som enda mål.


– Vi har valt att skydda området utifrån det vackra läget vid älven. Det är en uppskattad plats för rekreation i direkt anslutning till där människor bor. Tanken är att Västra Knapperön ska få utvecklas fritt och att det alltid ska finnas möjlighet att sitta ner och njuta av älvens brus och vindens sus i grantopparna, säger Erik Ling, stiftsjägmästare i Västerås stift.

Västra Knapperön är en oas av gammal granskog och slingrande skogsstigar. Längs älvens strand växer gamla knotiga tallar och i norra delen av reservatet finns gott om högväxta granar. Fram till början av 1900-talet var området, precis som namnet antyder, en ö. I och med utvecklingen av flottningsleder längs Österdalälven stängdes älvens skärning öster om Västra Knapperön och gjorde den till en del av fastlandet.

Kyrkoreservat är frivilliga avsättningar av mark som Svenska kyrkan gör för att värna biologisk mångfald och andra naturvärden eller kulturella värden. Västerås stift har 18 kyrkoreservat, inklusive Västra Knapperön, som tillsammans omfattar ca 230 hektar. Totalt utgör ungefär 10 procent av Västerås stifts innehav av produktiv skog frivilla avsättningar.Källa: Västerås stift, Svenska kyrkan


Skriv ut

Mest lästaMiTTiA

Tommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se