Regionerna i Småland och EU storsatsar på skog och trä


2020-01-09

Tre projekt inom skog och trä har beviljats finansiering av EU:s strukturfonder och regionerna. Projekten ger möjligheter att göra betydande insatser inom kompetensutveckling och mångbruksföretagare med skogen som bas.


I början av december beslutade strukturfondspartnerskapet för Småland och öarna att ge sammanlagt 26 miljoner kronor till projekten KVIST, Skogens mångbruk och InsTrä. Det har funnits en trästrategi sedan 2011 och 2018 var Småland först i landet med att presentera en regional skogsstrategi.

– Samarbetet inom Smålands skogs- och trästrategier mellan regioner, länsstyrelser, företag och organisationer är en bra grund för att få kraft i att utveckla skogens värden. Det har gett oss ett försprång i att omsätta strategierna till projekt och utvecklingsverksamhet. Det betyder att Småland tar omställningen till en hållbar bioekonomi på allvar, menar Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kronoberg.

I Småland finns 2,2 miljoner hektar skog. 77% av marken är privatägd av 44 000 skogsägare. Skogen växer årligen med 14,5 miljoner m3sk och det avverkas 13,2 miljoner m3sk. 15 500 personer arbetar i 1320 företag inom skog och trä som omsätter drygt 40 miljarder kr.

– I Kronoberg spelar skogen stor roll. Både för näringslivet turismen och socialt. Det är därför viktigt för mig att bidra till skog- och trästrategiernas genomförande, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg.


Presentation av projekten
KVIST – Kompetensväxel skog och trä
Projektet ska utveckla samarbetet mellan små och medelstora företag i skog- och träindustrin och akademin. Målet är att få fler studenter från olika utbildningar att göra praktik i träindustrin, öka samarbetet mellan företag i utvecklingsarbete och öka samarbetet mellan akademin och företagen. Projektägare är Träcentrum Nässjö, Jönköping University och Linnéuniversitetet. Budget 12,2 miljoner kronor under 3 år.


Skogens mångbruk
Projektet ska organisera mångbrukare med skogen som bas och utveckla ett systematiskt arbete med kompetensutveckling och innovation inom träförädling, naturturism, jakt/fiske och skogens mat. Verksamheten kommer utgå från ett nätverk av demo-gårdar. Målsättningen är att skapa en nationell branschorganisation. Projektägare är LRF. Budget 10,2 miljoner kronor under 3 år.


InsTrä
Projektet ska skapa en enhetlig kvalitetssäkrad struktur för kompetensutveckling i träindustrin som bygger på kompetensvalidering i industriteknisk bas och branschspecifika kriterier. Strukturen och verktygen ska kunna användas av olika utbildningsanordnare i olika typer av utbildningar för att höja kompetensnivån och konkurrenskraften hos företagen. Strukturen ska kunna användas även i grundutbildning och fortbildning. Projektägare Träcentrum i Nässjö. Budget 3,6 miljoner kronor under 3 år.


Fakta skog och trä i Kronoberg
I Kronoberg finns 710 000 hektar skog. 75% av marken är privatägd av 13 000 skogsägare. Skogen växer årligen med 4 miljoner m3sk och det avverkas 3,6 miljoner m3sk. 3 350 personer arbetar i 340 företag inom skog och trä som omsätter drygt 9 miljarder kr.Källa: Region Kronoberg

Skriv ut

Mest lästaTommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se