Södra höjer virkespriserna


2021-04-22

Bild: Södra

Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog / President of the Södra Skog business area.
Bild: Ola Kjelbye
Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog / President of the Södra Skog business area.

Södra höjer priset för timmer, massaved, klentimmer och kubb. Samtidigt inrättas också en gallringspremie för barr- och lövmassaved.

Det råder just nu en fortsatt stark efterfrågan på virkesmarknaden. Den höga produktionen inom skogsindustrin gynnar, i rådande marknadsläge, också flertalet av Södras produkter. Däribland normaltimmer av gran och tall, massaved samt klentimmer och kubb. Södra höjer därför virkespriserna från och med i dag, den 21 april.

Den globala konjunkturen är fortsatt osäker på grund av pandemin och utvecklingen på längre sikt är därför svår att bedöma.

– Det är en spännande utveckling av virkesmarknaden. Det är glädjande att efterfrågan på skogens produkter fortsätter att utvecklas positivt. På kortare sikt ska vi däremot fortsatt vara observanta och fokusera på hur granbarkborreangreppen kommer att utveckla sig under våren och sommaren, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

För att stötta arbetet med gallring och skötsel i Södras medlemmars skogar, inrättas också en gallringspremie på barr- och lövmassaved till och med 30 juni.


Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 21 april 2021:
• Normaltimmer av gran och tall höjs med 30 kr/m³fub
• Klentimmer och kubb höjs med 25 kr/m³fub
• Barr- och lövmassaved höjs med 25 kr/m³fub
• Gallringspremie på barr- och lövmassaved med 25 kr/m³fub till och med den 30 juni


Källa: Södra


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se