Skogsgallring gynnar både vitryggig hackspett och frilutsliv


2020-09-17

Bild: Umeå kommun

För att gynna framtida häckning av den vitryggiga hackspetten har Umeå kommun avsatt mark för naturvärden i löv- och blandskog längs med Umeälven. Nu tas ytterligare steg för att även få privata markägare att delta i projektet att gallra skog.

– Umeälven har en ganska tät och snårig ravinskog, gallringen av den gynnar inte enbart vitryggig hackspett utan det kommer även att bli ett lyft för friluftslivet med stigröjning samt minskad rasrisk i branter och raviner. Det tror vi ligger i många skogsägare intresse också., säger Marlene Olsson, naturvårdare.

Umeå kommun ska söka NOKÅS projektmedel och bidrag från Skogsstyrelsen, vilket ger 70 procent av kostnaden för åtgärder som gynnar lövskogsvärden samt agera ombud för skogsägare som vill vara med och att sköta sin lövskog.  

En entreprenör ska anlitas för skötseln och avverkningen. Genom samordnad avverkning samt bidrag från NOKÅS blir kostnaderna mindre än vid egen avverkning.Virket tillfaller markägaren.Källa: Umeå kommun


Skriv ut

Mest lästaTommen gram

VretenUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se