Statens fastighetsverk säljer virke digitalt på Virkesbörsen


2018-10-23

<span>(från vänster) Per Hedberg, Johan Wachtmeister, Adam Aljaraidah, Carl Johan Moberg, Caroline Brander</span>
Bild: Virkesbörsen
(från vänster) Per Hedberg, Johan Wachtmeister, Adam Aljaraidah, Carl Johan Moberg, Caroline Brander

Statens fastighetsverk (SFV) är en av Sveriges största skogsförvaltare. Nu väljer SFV att testa försäljning av virke via Virkesbörsen, en digital handelsplats för skogsråvara. På så vis bjuds virket ut till alla tänkbara köpare och SFV bidrar till en mer transparent och effektiv virkesmarknad.

Att ta in anbud på avverkningar och gallringar är tidsödande och som säljare vet man inte med säkerhet att man når alla potentiella köpare. För att spara på administrativa kostnader och samtidigt säkerställa rätt betalt för virket väljer nu SFV att prova virkesförsäljning via Virkesbörsen.

– Vi är otroligt glada och stolta över att SFV väljer att använda Virkesbörsen. En mer transparent och effektiv virkesmarknad gynnar alla. Skogsägare säkerställer rätt pris på virket och virkesköparna kan agera mer effektivt och sänka sina kostnader. Det är en milstolpe för oss att en av Sveriges större skogsägare vill använda vår teknik, till nytta för dem, köparna och medborgarna, säger Adam Aljaraidah, VD Virkesbörsen.

SFV förvaltar 6,5 miljoner hektar mark, en sjundedel av Sveriges yta. Den största delen är vidsträckta fjäll, myrar och skogar längs fjällkedjan. SFV förvaltar också växtliga ungskogar, Sveriges största sammanhängande ekskog, värdefulla älvsträckor och vattendrag i Norrland, en mängd öar längs den svenska kusten samt historiskt unika jordbruksmarker. Av det totala markinnehavet är 2,8 miljoner hektar skyddat som nationalpark eller naturreservat.

 

– Som statlig förvaltare är det viktigt med transparens i SFV:s affärer. Virkesbörsens öppna anbudsinbjudan och strukturerade budgivning borgar för en affärsmässig virkesförsäljning. Sedan hoppas vi så klart att få bra betalt för våra rotposter säger Lars Lodin, fastighetschef på SFV.

 

Om Virkesbörsen:

Virkesbörsen grundades 2015 som en prisjämförelse för virke i hela Sverige. 2017 lanserades den nya plattformen för annonsering och försäljning av virke och i början av 2018 tog bolaget in drygt 10 miljoner kronor från bland annat riskkapitalbolaget BackingMinds. Virkesbörsen verkar för en mer transparent och effektiv virkesmarknad.

Källa: Virkesbörsen


Skriv ut

Mest lästaMiTTiA

Tommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se