STIHL MS 880 i unikt hållbarhetsprojekt när 300 årig ek skulle förädlas


2019-06-27

Johan Svensson på Park- och Naturförvaltningen i Göteborg.
Bild: Tobias Eklind
Johan Svensson på Park- och Naturförvaltningen i Göteborg.

En ek från år 1711 föll i Slottsskogen i Göteborg. Då bestämde sig Park- & Naturförvaltningen att ta hand om trädet och förädla det med hjälp av företaget Logosol. Stammen var hela 160 cm i diameter och krävde STIHLs starkaste motorsåg MS 880 för att kunna skära ut plankor ur trädet. Projektet är en del av ett hållbarhetsprojekt, där nedfallna träd tas tillvara och förädlas för att kunna leva vidare.

Under ett oväder i Göteborg tidigare i år föll en drygt 300 år gammal ek i Slottsskogen. Göteborgs Stads Park- och Naturförvaltning ville ta hand om det historiska trädet och startade ett hållbarhetsprojekt där materialet kan användas vidare. Johan Svensson är chef över arbetsenheten på Göteborgs Stad Park och Natur som ansvarar för projektet och var också den som initierade förädlingen av den gamla eken.

– Mycket av stadens träd och virke mals vanligtvis ner till flis. Men i det här fallet ville vi ta tillvara på trädet med dess fina kvalitet och mångåriga historia. Tanken är att trädet ska förädlas och bli till parkbänkar och bord så att Göteborgarna på så sätt fortsatt ska kunna ta del av det historiska trädet, både i Slottsskogen och på andra ställen, säger Johan Svensson.

Att förädla den här typen av virke gagnar kommunen på flera sätt: sågandet ger meningsfull sysselsättning, virket kan användas till egen tillverkning av parkmöbler, skolslöjden behöver virke till sin verksamhet och riktigt fina plankor kan säljas till snickerier för kvalificerad förädling. Det blir hållbart i flera led.

Utmaningen för parkförvaltningen var att den gamla ekens trädstam var cirka 160 cm i diameter, vilket är ovanligt brett i Sverige och kräver både kunskap och rätt utrustning. Att använda en vanlig motorsåg eller bandsåg för att utvinna plankorna är inte ett alternativ.

Därför behövdes en mer specialanpassad utrustning än den som parkförvaltningen redan använde och Logosol anlitades för uppdraget.

Park- och Naturförvaltningen har tidigare arbetat med företaget Logosol som tillhandahåller specialiserade sågverk. Logosol har över 30 års erfarenhet inom småskalig träförädling och är idag marknadsledande inom sin bransch. Företaget har använt STIHL motorsågar i drygt 30 år.

– STIHL har de bästa sågarna att använda i minisågverk. Bland annat för att förgasaren aldrig blir överhettad men också för att det är hög kvalitet – vilket är ett krav när man använder kedjesågverk, säger Bengt-Olov Byström, grundare av Logosol. I Slottskogen använder vi en så kallad Wide Slabber för att få till jobbet.

Wide Slabbern kan såga upp till 180 cm grova stockar med upp till 214 cm långa svärd. Genom en extra oljepump smörjes svärdet i båda ändar för extra effektiv sågning. Med så långa svärd kommer den urstarka STIHL MS 880 väl till pass. En sågkedja speciellt utvecklad för att såga stora stockar på längden ökar såghastigheten upp till 100 % jämfört med en vanlig sågkedja. En konstruktion som blivit populär.

– Vi åker världen runt och säljer in den här typen av konstruktion. Wide Slabbern med STIHL MS 880 passar perfekt där man vill förädla virke från tjockare träd. Konstruktionen är, så vitt vi vet, den bästa som finns att köpa just nu. Bord tillverkade av massiva skivor utsågade av jättestockar har blivit oerhört populära och betingar höga priser. När en stor ekskiva säljs som exklusiv färdig produkt har värdet nått helt andra nivåer än den flis eller brännved man får vid traditionell hantering av stora parkträd, fortsätter Bengt-Olov Byström.

Den 300-åriga ekens historia kommer på så sätt fortsätta, nu i förädlat tillstånd, som bland annat bänkar och bord i Slottsskogen.Källa: STIHL


Skriv ut

Mest lästaMiTTiA

Tommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se