Stora Enso planerar att konsolidera produktionen av granvirke till ett sågverk i Finland


2019-07-30

Stora Enso planerar att konsolidera den finska produktionen av granvirke till sågverket i Varkaus. Planen innebär en permanent stängning av Kitee sågverk och en produktionsökning i Varkaus. Målet är att öka lönsamheten och konkurrenskraften genom att skapa ett helt integrerat sågverk för granvirkesproduktion i Varkaus och på så sätt optimera synergieffekterna från befintliga bruk för LVL (lamineratfanérvirke), massa och kartong.

Konsolideringsplanen ingår i Stora Ensos program på 120 MEUR för att upprätthålla vinstnivån genom minskade rörliga och fasta kostnader. En eventuell konsolidering är beroende av utfallet av de fackliga förhandlingarna vid Kitee sågverk som inleds i augusti. Produktionen vid Kitee sågverk är tänkt att fasas ut gradvis fram till slutet av 2019. 

– Den planerade konsolideringen skulle göra det möjligt att utnyttja den fulla potentialen i Varkaus som ett integrerat bruk som kan leverera en mängd olika vidareförädlade produkter i trä, såsom sågat virke, hyvlade produkter och LVL, säger Jari Suominen, chef för divisionen Wood Products inom Stora Enso.
– Det ger oss möjligheter att skapa en bättre produktmix, stärka vår innovation, forskning och utveckling samt att effektivisera och automatisera produktionen. I Varkaus ser vi även tydliga synergieffekter med Stora Ensos massa- och kartongbruk i form av gemensam råvara, logistik, infrastruktur och energianvändning. Konsolideringen skulle ytterligare stärka Stora Ensos ställning som en global leverantör av högkvalitativa träprodukter och innovativa träbaserade lösningar.

Vid Kitee sågverk skulle den planerade stängningen resultera i en reduktion på som mest motsvarande 85 heltidstjänster. Varkaus sågverk och LVL-bruk har för närvarande totalt 105 anställda. En ökad produktion i Varkaus skulle innebära en ökning av ytterligare 20 heltidstjänster. Beslut om den planerade sammanslagningen, nedläggningen samt personalförändringar kommer att tas först när de fackliga förhandlingarna har avslutats.

Stora Enso kommer att redovisa samtliga avsättningar och nedskrivningar relaterade till den planerade nedstängningen på 11 miljoner euro som en jämförelsestörande post i resultatet för andra kvartalet 2019. Cirka fem miljoner euro av avsättningarna skulle få en kassaeffekt. 

Den planerade nedläggningen skulle inte ha någon väsentlig inverkan på koncernens omsättning eller operativa rörelseresultat i år.Källa: Stora Enso


Skriv ut

Mest lästa

Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se