Stora Enso Skog certifierar arbetsmiljön


2019-11-08

Mikael Eriksson på Skogshälsan, Stora Enso Skogs företagshälsovård.
Bild: Stora Enso Skog
Mikael Eriksson på Skogshälsan, Stora Enso Skogs företagshälsovård.

ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard, som ersätter den gamla OHSAS 18001 .
Bild: Stora Enso Skog
ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard, som ersätter den gamla OHSAS 18001 .

Stora Enso Skogs medarbetare ska må bra! Därför satsar företaget mycket på arbetsmiljön, och nu är man certifierade enligt en ny standard.
– Vi är såklart väldigt stolta och glada. Alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö, säger Mikael Eriksson på Skogshälsan, Stora Enso Skogs företagshälsovård.

För första gången finns alltså en global ISO-ledningssystemstandard för arbetsmiljö; ISO 45001. Den hjälper organisationer att systematiskt stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Tack vare den kommer frågor kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet ännu mer i fokus.

– Säkerhetstänk har ju alltid funnits hos oss. Vi har höjt ambitionerna ytterligare när det gäller att jobba främjande och förebyggande. Exempelvis för att förhindra kränkningar och stress. Tack vare arbetet med certifieringen har vi också förbättrat våra utredningar kring olycksfall, berättar Mikael Eriksson.

Under det två år som arbetet med certifieringen tagit så har man åtgärdat brister och avvikelser som uppdagats. Under våren 2019 kom certifieringen på plats och under hösten kom också det efterlängtade intyget.

– Vi har haft många olika aktiviteter i samband med certifieringen. Till exempel har 700 maskinförare fått gå en utbildning om säkerheten ute på fältet. Men vi har också haft workshops med våra tjänstemän om säkerhet, mångfald och hur man förebygger kränkningar på arbetsplatsen. För det är precis lika viktigt, förklarar Mikael Eriksson.

I den nya standarden tydliggörs även ledningens roll.

– Den nya standarden trycker mycket på ledningens ansvar och att de behöver vara tydligt involverade. Den lyfter också att alla som bidrar till företagets resultat ingår i arbetsmiljön, det vill säga även entreprenörer, säger Mikael Eriksson.

Arbetsmiljön inom Stora Enso Skog är viktig både för medarbetarnas välmående och för ekonomin. Därför jobbar man nu hårt med att ligga kvar på topp och fortsätta leva upp till certifieringen.

– Vi har fått mycket hjälp från organisationen för att rätta till avvikelser och vi vill verkligen tacka alla som har engagerat sig och hjälpt till. Ingen ska skadas eller drabbas av ohälsa i vår verksamhet. Det gäller att vi tar ansvar för varandra. Nu har vi ett bra verktyg genom den här certifieringen. Sedan gäller det förstås att inte bara se brister och risker. Vi måste också ta vara på möjligheter, menar Mikael Eriksson.Källa: Stora Enso Skog

Skriv ut

Mest lästaMiTTiA

Tommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se