Sveaskog skapar fri fiskvandring och säkrar vattennivån i sjöarna Bergvattnet och Sävsjön


2019-05-11

Damm vid Bergvattnet.
Bild: Sveaskog
Damm vid Bergvattnet.

Rebecka Rödin, resultatchef Södra Bergslagen, Sveaskog.
Bild: Sveaskog
Rebecka Rödin, resultatchef Södra Bergslagen, Sveaskog.

Bergvattnets damm i Laxå och andra dammar har under lång tid hindrat fisk från sjön Unden från att vandra upp i sjöns största tillflöde, Sågkvarnsbäcken. Nu påbörjar Sveaskog ett arbete för att skapa ett naturligt sjöutlopp, som återskapar fri fiskvandring och säkrar sjöarnas vattenstånd.

Sågkvarnsbäcken är ett viktigt lekområde för Undens storvuxna öring. Samtidigt har Bergvattnets damm varit i mycket dåligt skick, vilket har medfört att sjöarna Bergvattnet och Sävsjön på somrarna sjunker långt under det normala vattenståndet.

Sveaskog inleder nu arbetet med att skapa ett naturligt sjöutlopp med natursten, för att återskapa fri fiskvandring och säkra vattenståndet i sjöarna. Naturvårdsåtgärderna kommer att gagna livet i vattnet och kanotleden i Sågkvarnsbäcken.

– Med tanke på den torra väderleken och dammens dåliga skick riskerar vattenmiljön att skadas om sjöarna sjunker för lågt under sommaren. Därför är det viktigt att åtgärderna görs nu när sjöarnas nivå fortfarande är nära gränsen för normal. Arbetet underlättas dessutom av att flödet är lågt, säger Rebecka Rödin, chef för resultatområde Södra Bergslagen i Sveaskog.

I slutet av maj 2018 meddelade Mark- och miljödomstolen beslut om att Sveaskog får tillstånd att ersätta Bergvattnets damm i Laxå kommun med ett naturligt sjöutlopp. Det innebär att 8 meter av den 25 meter långa dammvallen kommer att tas bort, och en fors skapas genom dammvallen för att fisk från Unden ska kunna vandra förbi.

Länsstyrelsen har gett tillstånd till ingrepp i fornlämning. En arkeolog kommer att vara involverad i arbetet. Bland annat tas hänsyn till kulturmiljön genom att 17 meter av dammvallen bevaras. Dammarbetet finansieras av Naturskyddsföreningens fond Bra Miljöval.

Arbetet påbörjas omkring den 13 maj och beräknas ta 3-4 veckor att genomföra.Källa: Sveaskog


Skriv ut

Mest lästaMiTTiA

Tommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se