Sverige första anläggning som gör LBG av vatten från massa- och pappersbruk har öppnat


2021-04-27

Bild: Gasum

En banbrytande biogasanläggning i Nymölla, Sverige, är resultatet av ett partnerskap mellan energibolaget Gasum och leverantören av förnybara material Stora Enso. Genom att omvandla processvatten från Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla till flytande biogas (LBG) kommer anläggningen att producera förnybart bränsle för vägtransporter, industrin och sjöfartssektorn. Det här samarbetet inom cirkulär ekonomi är det första i sitt slag i Sverige. Anläggningen, som har byggts och drivs av Gasum, kommer att öppnas den 27 april 2021, och på invigningen kommer Sveriges miljö- och klimatminister och vice stadsminister Per Bolund att delta.


Planerna inleddes 2018 när de två företagen undertecknade ett avtal om att tillåta Gasum att bygga en biogasanläggning bredvid Stora Ensos pappersbruk i Nymölla i södra Sverige. Processvattnet som genererades i brukets produktionsprocess kommer att hanteras på den nya anläggningen för att utvinna det organiska materialet, som sedan omvandlas till biogas och som senare kondenseras. Biogas är ett förnybart bränsle som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med konventionella fossila bränslen som exempelvis diesel, när det används av segmentet tunga transporter.

Tre år senare är anläggningen officiellt redo att öppnas, den 27 april 2021.

– Drivkraften bakom detta banbrytande projekt var det gemensamma intresset att minska utsläppen av koldioxid och skapa någonting värdefullt av avfall. Resultatet är en anläggning som kan producera 75–80 GWh flytande biogas per år, vilket motsvarar den årliga bränsleförbrukningen för upp till 200 lastbilar. Efterfrågan på renare bränslen och transporter är enorm – byggandet och invigningen av anläggningen kommer att göra det möjligt för biogas att uppnå den industriella skala som krävs för uppfylla behoven inom sjöfarten, tunga transporter och andra industriella aktörer som vill minska sitt koldioxidavtryck, säger Johanna Lamminen, VD på Gasum.

– Hållbarhet och resurseffektivitet är kärnan i vår verksamhet, säger Kati ter Horst, Executive Vice President på Stora Enso Paper.
– Det här projektet är ett bra exempel på hur vi kan uppnå dessa mål och bistå våra kunder med att möta sina hållbarhetsmål med hjälp av våra produkter. Vi är alltid på jakt efter de mest innovativa och hållbara lösningarna, vilket förutsätter att vi samarbetar med likasinnade bolag såsom Gasum. Vi har arbetat med det här projektet i tre år och är glada över att se anläggningen öppnas officiellt.

Den totala investeringen i Nymölla uppgår till nästan 320 miljoner kronor, och Gasum investerar 270 miljoner kronor i projektet, Stora Enso 50 miljoner kronor och ytterligare 121,5 miljoner kronor i form av ett bidrag från Naturvårdsverket, via ”Klimatklivet”. Klimatklivet är ett initiativ för stöd till lokala och regionala innovationer för att minska utsläppen av koldioxid.

På den digitala invigningsceremonin för biogasanläggningen i Nymölla kommer Sveriges miljö- och klimatminister och vice stadsminister Per Bolund att närvara, och prata om vikten av den cirkulära ekonomin.

Öppnandet av biogasanläggningen bidrar till att produktionen av biogas (LBG) i Sverige når industriell skala. Produktionsökningen behövs inom många sektorer där det för närvarande finns en efterfrågan på bränslen som kan minska koldioxidutsläppen, såsom tunga transporter, sjöfarten och industrin. Samriskprojektet i Nymölla är ett bra exempel på hur olika industrier och sektorer kan samarbeta för att minska utsläppen som helhet.


Fakta: Produktionen av biogas av processvatten från pappersbruket
Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla producerar 340 000 ton massa och 485 000 träfritt kontorspapper varje år. Gasums biogasanläggning ligger i samma område som pappersbruket och är kopplat till pappersbrukets befintliga avloppssystem.

Det mottagna processvattnet behandlas i en anaerob reaktor där det organiska innehållet omvandlas till metan – biogas. De anaerobt behandlade processvattnet, som nu innehåller 50–60 procent mindre organiska ämnen, leds tillbaka till pappersbrukets befintliga aeroba avloppsreningsverk. Den producerade biogasen uppgraderas och kondenseras. I kondenseringsprocessen kyls biogasen ner till -162 grader Celsius när den går in i vätskefasen.  Den flytande biogasen lagras i stora förvaringstankar innan den hämtas upp och transporteras av Gasums lastbilar till bland annat tankstationer över hela landet.


Källa: Gasum


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se