Trots pandemiåret: Moelven levererade ett av sina starkaste resultat


2021-02-02

Resultatet för det annorlunda året 2020 blev ett av Moelvens starkaste någonsin.
Bild: Einar Breen
Resultatet för det annorlunda året 2020 blev ett av Moelvens starkaste någonsin.

Koncernchef Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA.
Bild: Moelven Industrier
Koncernchef Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA.

Resultatet för det annorlunda året 2020 blev ett av Moelvens starkaste någonsin. Koncernen levererade ett rörelseresultat på 662,2 miljoner norska kronor – en ökning med närmare 330 miljoner norska kronor jämfört med föregående år.

– 2020 går till historien som ett av de svåraste och bästa åren i Moelvens historia. Sällan har vi vetat så lite om vad som väntar runt nästa hörn. När pandemin slog till gick det snabbt från stor osäkerhet till en enorm efterfrågan på träprodukter, säger koncernchef Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA.

Moelven ökade intäkterna med drygt 1,3 miljarder norska kronor från 2019 till 2020, och omsättningen för 2020 slutade på 11,7 miljarder norska kronor. Rörelseresultatet blev 662,2 miljoner norska kronor, vilket nästan är en fördubbling jämfört med föregående år (335,4 miljoner norska kronor).

– Vi har lyckats ekonomisk eftersom vi har kunnat möta den stora efterfrågan på träprodukter både nationellt och internationellt. Vi har hittills varit förskonade från stora smittoutbrott, med några få undantag. Det visar att våra medarbetare har följt smittskyddsbestämmelserna och har hållit sig friska. Det har varit helt avgörande. Vi är tacksamma och stolta över våra medarbetare och sättet som de har hanterat detta krävande år, säger Kristiansen.


HMS-satsning
Även om 2020 blev ett ekonomiskt starkt år för Moelven, vilar en mörk skugga över resultaten. Det beror på en dödsolycka vid Moelven Edanesågen AB i augusti.

– Det var en av de mörkaste dagarna i Moelvens historia. Sådana dagar ska vi inte uppleva igen. Vi har fortfarande för många skador i koncernen och vi arbetar målmedvetet för att antalet ska minska. Vi har en rad konkreta åtgärder som antingen har genomförts eller som håller på att genomföras, förklarar Kristiansen.


Nytt coronaår
Även om vaccinationsprogrammen är igång på Moelvens hemmamarknad, tar koncernen höjd för att stora delar av 2021 också kommer att präglas av pandemin. Det innebär större osäkerhet än vanligt när det gäller marknadsutvecklingen, utmaningar för produktionskapaciteten vid utbrott av smitta och begränsningar av mobiliteten i samhället.

– Vi har blivit mer digitala och har visat att vi har en förmåga att tackla oförutsägbara händelser. Det är en viktig lärdom som vi ska bygga vidare på. I framtiden kommer vi dessutom att ha fullt fokus på en kostnadseffektiv verksamhet och en livskraftig och framtidsinriktad koncernstruktur, säger Kristiansen.Källa: Moelven


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se