Unik chans att vidareutveckla träindustrin


2021-08-31

Under andra kvartalet var produktionen av den kommersiella byggnaden och lägenhetsmodulerna i Mjøskanten i Brumunddal i full gång. Bild från maj 2021.
Bild: Moelven
Under andra kvartalet var produktionen av den kommersiella byggnaden och lägenhetsmodulerna i Mjøskanten i Brumunddal i full gång. Bild från maj 2021.

Den internationella efterfrågan på trävaror har resulterat i en omsättningstillväxt som branschen knappt har sett tidigare.
– Vår rörelsemarginal ger oss unika möjligheter att förbereda träindustrin för den stora efterfrågan på klimatsmarta produkter framöver, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA.

Moelven omsatte för 7331,5 miljoner norska kronor under första halvåret (5970,6 miljoner norska kronor under samma period föregående år). Rörelseresultatet på 1113,0 miljoner NOK (286,6 miljoner norska kronor) ger en bruttorörelsemarginal på 17,6 procent (7,2 procent) efter årets sex första månader.

Förklaringen till den starka utvecklingen är den internationella trämarknaden. Siffrorna från första halvåret har präglats av att marknadens efterfråga är större än tillgången. Detta beror bland annat på lägre produktion i viktiga geografiska områden så som Kanada, högre aktivitet än normalt på den internationella byggmarknaden samt ett större intresse att använda hållbara material som en del av den gröna omställningen.

– Vi är inne i en kraftig konjunkturtillväxt för träprodukter, och vi har knappt sett maken till utveckling. Samtidigt som vi ser att timmermarknaden i industri- och konsumentledet är ovanligt stark, upplever vår byggdivision mer utmanande tider. Detta gäller våra verksamheter inom limträ, byggmoduler och kontorsinredning. Vi möter själva de höga priserna på timmer i vår egen bransch, och det gör att det lätt blir en försening på konjunktureffekten för de här företagen, säger Kristiansen.


Högre virkespriser
Koncernchefen gör ingen hemlighet av att den kraftiga prisuppgången på marknaden har förändrat rörelsemarginalen för Moelven som helhet.

– Vi tror att hela värdekedjan med tiden kommer att gynnas av det starka intresset för trävaror, och vi ser tydligt att virkespriserna har ökat. Sammantaget har priserna aldrig varit så höga som nu, och det är glädjande att värdekedjan stärks inför den gröna omställningen.

Den trämekaniska industrin har traditionellt sett inte varit van vid marginaler som de här. Kristiansen påpekar att det är hög tid för branschen att lyfta så att den kan vidareutvecklas.

– Rörelsemarginalerna vi har nu är inte ovanliga i andra delar av värdekedjan eller i andra branscher. Det är den här nivån vi måste sträva efter för att ytterligare utveckla vår internationella konkurrenskraft i vardagen, säger Kristiansen, och tillägger:

– Det är osäkert hur länge den starka efterfrågan kommer att bestå, och det är i goda tider som vi måste vidta åtgärder för att möta den nya vardagen när den kommer.


Storsatsning på sågverk i Sverige
I juni presenterade Moelven koncernens största investeringsplaner genom tiderna. Styrelsen fattade beslut om att modernisera och vidareutveckla kapaciteten vid Moelven Edansesågen AB och Moelven Valåsen AB. Totalt kommer Moelven att investera över 600 miljoner svenska kronor i de två sågverken de kommande åren.

– Moelven har lika mycket aktivitet i Sverige som i Norge, och dessa båda enheter blir avgörande för att vi ska kunna utveckla vår konkurrenskraft de kommande åren, säger Kristiansen.


Källa: Moelven


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se