Nystart för omarrondering i Dalarna – mindre områden och ökat samarbete ska stärka det lokala engagemanget


2018-03-25

Omarrondering kan bara genomföras om markägarna är positiva. Det förutsätter goda ekonomiska förutsättningar och stort förtroende för myndigheterna
Bild: Unsplach
Omarrondering kan bara genomföras om markägarna är positiva. Det förutsätter goda ekonomiska förutsättningar och stort förtroende för myndigheterna

I år har regeringen för första gången gett både Länsstyrelsen i Dalarnas län, Skogsstyrelsen och Lantmäteriet uppdraget att verka för omarrondering i Dalarna. Nu presenterar myndigheterna ett nytt arbetssätt som innebär att omarrondering genomförs i mindre områden och där arbetet utgår från markägarnas förutsättningar och behov.

Omarrondering innebär att fastighetsindelningen inom ägosplittrade områden ändras för att skapa större samlade jord- och skogsbruksfastigheter. I Dalarna är en tredjedel av skogsmarken ägosplittrad med många små och utspridda skiften. Omarrondering av skogsmarken är viktig för den enskilde markägaren som får en mer lättbrukad och lönsammare fastighet. Omarrondering är också viktig för samhället eftersom det ger fler jobb och mer pengar till landsbygden. Merparten av de markägare som deltagit i slutförda omarronderingar är nöjda med resultatet, men har upplevt brister i arbetssättet. De tycker bland annat att processen varit alltför myndighetsstyrd med dålig kommunikation och brist på delaktighet.

– Omarrondering kan bara genomföras om markägarna är positiva, säger Kerstin Granath, projektledare på Länsstyrelsen. Det förutsätter goda ekonomiska förutsättningar och stort förtroende för myndigheterna. Därför har vi gemensamt tagit fram ett nytt arbetssätt. Det innebär att omarrondering genomförs i mindre områden, ett eller flera skifteslag, och arbetet utgår från markägarnas förutsättningar och önskemål. Det ska vara markägarnas process, där myndigheterna hjälper till med underlag och material som behövs för genomförandet.

– Det är också bra att alla tre myndigheterna nu har fått ett uppdrag från regeringen att verka för omarrondering i Dalarna, framhåller Rune Arvidsson, distriktschef på Skogsstyrelsen. Det gör det enklare för oss att arbeta gemensamt med frågan.

Nu bjuder Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen in media till en pressträff där vi berättar om det nya arbetssättet, myndigheternas olika roller och det planerade arbetet med omarrondering i Dalarna.

På pressträffen medverkar: Ylva Thörn, landshövding, Kerstin Granath, projektledare Länsstyrelsen, Rune Arvidsson, distriktschef Skogsstyrelsen och Eva Åkerman, markägare.

När: Onsdagen den 28 mars kl 10.00.
Var: Samling på Brosvedsvägen 15 i Svärdsjö (se bifogade kartor) för gemensam färd till närliggande skogsskifte.
Anmälan: hjälp oss att skapa de bästa förutsättningarna för den här pressträffen genom att anmäla er närvaro till daniel.falt@lansstyrelsen.se senast den 27 mars.

Källa: Länsstyrelsen


Skriv ut

Mest lästa

Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se