Nytt steg i historiskt stor investering i skogsindustrins


2021-04-28

Visionsbild över Metsä Fibres nya bioproduktanläggning i Kemi, Finland (bilden är en illustration).
Bild: Metsä Fibre
Visionsbild över Metsä Fibres nya bioproduktanläggning i Kemi, Finland (bilden är en illustration).

Metsä Fibre, en del av Metsä Group, bygger just nu en ny bioproduktanläggning i Kemi, Finland. Rejlers har tecknat ett avtal med Metsä Fibre avseende elektrifiering och instrumentering av de delar som omfattar anläggningens huvudsakliga processer och automationssystem och som levereras av Metsä Fibres huvudsakliga implementeringspartner, Valmet. Den nya bioproduktanläggningen blir en av de största investeringarna i den finska skogsindustrins historia och beräknas ha en positiv sysselsättningseffekt för hela landet.

Utgångspunkten för den nya bioproduktanläggningen är ett starkt fokus på hållbarhet samt att den är mycket energi- och materialeffektiv. Anläggningen kommer inte att använda några fossila bränslen alls och generera 2,5 gånger så mycket energi som den förbrukar. Metsä Fibre fattade beslut om investeringen i den nya anläggningen i februari 2020 och byggnationen påbörjades direkt efter det.

– Vi har ett gott samarbete med Rejlers sedan tidigare och är övertygade om deras expertis och leveransförmåga även i detta viktiga projekt. Vi uppskattar också särskilt Rejlers engagemang och motivation vad gäller förverkligandet av våra gemensamma mål, säger Jari-Pekka Johansson, projektansvarig för bioproduktanläggningen inom Metsä Fibre.

– Vi har gedigen erfarenhet av projektarbete inom träförädlingsindustrin samt att genomföra elektrifierings-, instrumenterings- och automationsprojekt. Vårt långsiktiga samarbete med Valmet och Metsä Fibre, samt våra kompetenta medarbetare, bidrog till att Rejlers fick uppdraget. Vi uppskattar förtroendet från vår kund och från våra partners och ser fram emot att samarbeta i projektet, säger Harri Häyhä, Business Line Director på Rejlers Finland.


Källa: Rejlers


Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se