OrganoWood påbörjar samarbete med leverantör av plockhuggen träråvara


2020-06-16

Bild: OrganoWood

Nu är det möjligt att till projekt kunna välja trä från plockhuggen skog i kombination med Organowood impregnering då träleverantören Plockhugget och Organowood drar igång ett samarbete. Virket kommer från extra varsamt brukade skogar som tar stor hänsyn till biodiversiteten.

Plockhugget bildades 2017 med sikte på att förändra svenskt skogsbruk i grunden. Företagets grundare älskar att vara i naturen och vill att även framtida generationer ska ha vackra och mångfaldsrika miljöer att vistas i. Därför jobbar Plockhugget enbart virke från skogar som aldrig kalhuggs.

I kalhyggesfria skogar behålls hela tiden ett fungerande ekosystem med ett myller av arter och träd i olika ålder och storlek. Markens koldioxid stannar under jord och skogarna blir tåliga mot storm, brand, torka och insektsangrepp. Kvaliteten på virke från hyggesfria skogar blir dessutom på sikt högre vilket ger bättre förutsättningar för förädling och tillverkning av långlivade produkter. 

Allt virke från Plockhugget är spårbart vilket gör att varje bräda kommer med en historia: Var växte trädet? Vilka insekter, fåglar och blommor samsas där? Vem brukar skogen? 

– Vi är oerhört glada att påbörja ett samarbete med Plockhugget. Att vi nu kan erbjuda trä som är avverkat med största hänsyn till biodiversitet gör att våra kunder får fler möjligheter till att göra smarta miljöval. För många har det varit självklart att välja giftfri behandling av trä så att den biologiska mångfalden skall fortleva, och nu kan man även göra val av träråvara!, säger Jens Hamlin, VD OrganoWood.Källa: OrganoWood


Skriv ut

Mest lästaTommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se