PONSSE K121 - extra kraft åt skotarnas lasthantering


2018-04-16

Bild: PONSSE

Bild: PONSSE

Bild: PONSSE

Bild: PONSSE

Bild: PONSSE

Ponsse presenterar en ny kran för skotarna PONSSE Elephant och PONSSE ElephantKing. Den helt nya K121-kranen erbjuder en ny nivå av effektivitet och snabbhet vid lasthantering under svåra förhållanden.

Den nya PONSSE K121-kranen tar Ponsses kransortiment till ett helt nytt storleksintervall. PONSSE K121 kombinerar högt vridmoment och stor lyftkraft med optimerad bränsleekonomi, ökad räckvidd och bra manövrering. Dessa innovationer skapar tillsammans den mest kraftfulla kranen på marknaden.

Den kortar ned tiden för lastning och lossning, underlättar arbetet under förhållanden där lasthanteringen tar upp en stor del av arbetstiden och gör det enklare att arbeta på avverkningsplatser där stora träd måste hanteras eller i sluttningar som kräver effektiva kranar.

Snabb lasthantering för korta köravstånd
Under förhållanden då lasthanteringen tar upp det mesta av arbetstiden är kranens kapacitet av största vikt för produktiviteten. Vid arbetsområden där köravstånden är korta och lasten är stor, kan användningstiden för kranen utgöra så mycket som 60 % av själva arbetstiden. Så är det till exempel i planteringar, där köravstånden är mycket korta.

Under dessa arbetsförhållanden är kranens effektivitet särskilt viktig för skotarens produktivitet. Den nya typen av geometri för K121-kranen, den goda manövreringen och möjligheten att montera en gripklo med en yta som är 16 % större ger sammanlagt en betydande ökning av lasthanteringsförmågan.

Mer kraft för arbete i sluttningar 
Avverkning i sluttningar blir allt mer populärt världen över, och här har Ponsses skogsmaskiner skapat helt nya möjligheter genom att de kan arbeta i branta sluttningar och under andra krävande förhållanden, gör Ponsses skogsmaskiner det möjligt att avverka timmer på mark som tidigare inte kunnat utnyttjas. Den nya K121-kranen förbättrar resultaten ytterligare genom kranens stora kraft, som är avgörande på brant mark. Sådana förhållanden kräver också en stor lutningsvinkel på pelaren för att lasthanteringen ska gå smidigt. Det tiltbara kranfoten som finns tillgänglig för K121-kranen har en större lutningsvinkel, vilket garanterar att kranen arbetar med rätt vinkel även på brant mark.

Effektiv hantering av stora och långa stockar
PONSSE Elephant- och PONSSE ElephantKing-skotarna används också i stor utsträckning på arbetsplatser där extremt stora stockar hanteras. De nya kranmodellerna gör det enklare att effektivt hantera och flytta stockarna.

Tack vare det höga vridmomentet, den stora lyftkraften och större räckvidd, kan träden lyftas från ännu längre avstånd än tidigare. Därmed minskar behovet av att flytta maskinen närmare träden, eller att tvingas lägga de kapade stockarna på marken bredvid maskinen innan lyft.

En ny och beprövad konstruktion
PONSSE K121-kranen är konstruerad för att klara av de allra svåraste arbetsförhållandena. Kranen har fälttestats under krävande förhållanden i Kanada, Ryssland och USA, där den samlat på sig tusentals arbetstimmar. Resultaten av dessa tester har varit mycket positiva.

Kranen har stor kraft, är enkel att styra och den robusta konstruktionen gör den mycket tillförlitlig. Under utformningen av den nya kranens har geometrin gjorts om från grunden för att säkerställa god manöverbarhet även med mycket tunga laster. Hydrauliksystemet och dess slangar och rör har placerats inuti bommen för extra skydd.

Förlängningarna är också skyddade inuti bommen, medan rotatorns rör skyddas genom att de dras rakt genom rotatorlänken. Dessutom har vi tillfört dämpning av hydrauldelen till lyftcylindern. Det övergripande målet med de här innovationerna är att maximera nyttjandet och underlätta servicen av maskinerna.

Tekniska specifikationer:
  • Lyftmoment: 195 kNm
  • Svängmoment: 48 kNm
  • Räckvidd: 8 m/10 m (S/M-modeller)
  • Tiltvinkel vid kranfoten: -12°…+24°
  • Gripare med stor yta: 0,50 m2
  • Tillgänglig för PONSSE Elephant- och PONSSE ElephantKing-skotare


 
Källa: PONSSE

Skriv ut

Mest lästaMiTTiA

Tommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se