Virkesbörsen släpper bok om digitala virkesköp


2018-10-08

Boken ”Digitala virkesköp” finns tillgänglig helt gratis på Virkesbörsens hemsida. Där den också kan köpas i tryckt version.
Bild: Virkesbörsen
Boken ”Digitala virkesköp” finns tillgänglig helt gratis på Virkesbörsens hemsida. Där den också kan köpas i tryckt version.

Virkesbörsen är ett ungt och hyllat företag som tillhandahåller en digital marknadsplats för köp och sälj av virke i Sverige.
Bild: Virkesbörsen
Virkesbörsen är ett ungt och hyllat företag som tillhandahåller en digital marknadsplats för köp och sälj av virke i Sverige.

Digitaliseringen påverkar oss alla, även de 330 000 skogsägarna i Sverige. Därför kommer också strategierna för att köpa in virke att behöva utvecklas. Boken syftar till att sprida den kunskap som Virkesbörsen byggt upp och att inspirera de företag som är beroende av externa virkesköp att använda den digitala kanalen för att effektivisera sitt arbete och sänka kostnaderna.

Boken heter ”Digitala virkesköp” och är ett gemensamt verk av de anställda på Virkesbörsen. Boken syftar till att lyfta kompetensen kring digitaliseringens betydelse för de företag som anskaffar virke externt.

– Alla svenska finns nu på nätet och de allra flesta jämför priser och gör affärer på nätet. Digitaliseringen förändrar oss som konsumenter, familjemedlemmar och skogsägare i grunden. Digitaliseringen är en transformativ kraft som har oändliga möjligheter för de företag som kan anpassa sig och utvecklar sina strategier utifrån ett digitalt perspektiv. I vår bok ”Digitala virkesköp” finns hjälp och rekommendationer för de företag som anskaffar skogsråvara externt så att de kan framtidssäkra sina affärer, säger Adam Aljaraidah, VD Virkesbörsen.

Virkesbörsen är ett ungt och hyllat företag som tillhandahåller en digital marknadsplats för köp och sälj av virke i Sverige. Virkesbörsen har på kort tid vuxit sig till en betydande aktör på den svenska virkesmarknaden. Virkesbörsens vision är att skapa en mer transparent och effektiv virkesmarknad genom digital teknik.

– Digitaliseringen erbjuder oändliga möjligheter att effektivisera och förbättra affärsprocesser. Exempelvis kan skogsbolag köpa virke med några enkla knapptryck på Virkesbörsen. Det är viktigt man har rätt kompetens för att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Kan vi med denna bok bidra till att sprida kunskap om digitaliseringens möjligheter för de virkesköpande bolagen är vi nöjda, fortsätter Adam Aljaraidah.Källa: Virkesbörsen

Skriv ut

Mest lästaDasaUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se