Södra Cell väljer ABB för leverans av nytt QCS till sin miljövänliga specialmassafabrik


2020-10-20

Bild: ABB

Helintegrerad lösning kommer att förbättra produktkvalitet och produktionsomställningar.


Den ledande svenska massatillverkaren Södra Cell har utsett ABB för leverans och installation av ett nytt, modernt QCS (kvalitetstyrsystem) vid sitt specialmassabruk i Mörrum som producerar massa och dissolvingmassa till kunder överallt i Europa. Leveransen är planerad till oktober 2020.

QCS-beställningen innehåller nya sensorer för en rad kvalitetsparametrar inklusive ytvikt och fukthalt samt multivariabel profilstyrning (MCD). Systemet drar också nytta av möjligheten med gränssnitt direkt mot Södra Cells befintliga tredjepartsspädställdon i inloppslådan. Ett servicekontrakt ger omfattande teknisk uppföljning efter installationen.

För att uppfylla kundens mål att ändra produktionstakt utan att störa massakvaliteten innehåller QCS funktionen koordinerad hastighetsomställning. Den innefattar ett operatörsgränssnitt som ger information om alla övervaknings- och reglerloopar, inklusive status för de enskilda ställdonsramperna. Genom sin användarvänlighet säkerställer denna funktion att den utnyttjas mer än vid manuell hantering, vilket leder till färre banbrott, mindre stilleståndstid och en förutsättning för ökning av produktionstakten.

– Vår nuvarande produktiva relation med ABB och deras uppriktiga, konsultativa tillvägagångssätt var avgörande för denna order, säger Lennart Willander, produktionschef massatork 1, Södra Cell Mörrum.
– Vi ser fram emot ett fortsatt starkt samarbete.

– Denna order visar på ABB:s expertis inom mätning och reglering genom hela värdekedjan, säger Steve St. Jarre, chef för affärsutveckling, Pulp and Paper, Process Industries på ABB.
– Vi lyckades ge kunden vår bild om de fördelar som finns med ett komplett QCS som kan anslutas till befintliga ställdon, kontra ett QCS reducerat till endast mätsystem. Vi är övertygade om att det kommer att resultera i önskade förbättringar i produktivitet och produktkvalitet.

Förutom att producera dissolvingmassa - som används som ersättning av bomull i tygfibertillverkning och därmed minskar beroendet av bekämpningsmedel - bidrar Södra Cells miljövänliga bruk i Mörrum också med grön el och fjärrvärme till bostäder i Karlshamn, ett resultat av större investeringar i effektiv energihantering.

Södra är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med verksamhet baserad på bearbetning av medlemmarnas skogsprodukter.Källa: ABB


Skriv ut

Mest lästa

Unica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se