Samverkan för världens mest hållbara massa


2019-09-18

Bilde från The Journey, Episode 1.
Bild: Södra
Bilde från The Journey, Episode 1.

Med målet att tillverka världens mest hållbara massa öppnar Södra upp för dialog och samverkan i en serie av filmer där vi får följa processen från planta till färdig produkt.

 En hållbar framtid kräver vardagshjältar och nya sätt att tänka. För konsumenten kan det vara så enkelt som att aktivt välja produkter från hållbart skötta skogar, men vi måste också maximera vårt bidrag i hållbarhetsarbetet. För att ökat mervärdet gentemot våra kunder och hela värdekedjan har vi därför antagit utmaningen att tillverka världens mest hållbara massa genom att undersöka alla steg i vår process, från planta till leverans av färdig produkt, säger Angeline Elfström, Customer Relations Manager. 

Genom tjänsterna Pulp+ uppmuntras kunderna att i samverkan med Södra ta reda på vilka delar av processen vi kan anpassa för att erbjuda en så hållbar massa som möjligt. 

 Genom att vi samarbetar med våra kunder skapar vi också mervärde för dem och för hela marknaden. Ingen fråga är för liten eller för stor, det kan handla om balar med pappersband till helt fossilfria transporter, säger Angeline Elfström. 

Södra har precis avslutat ett gemensamt projekt tillsammans med en kund, för att se hur de kan dra nytta av den mest hållbara massa vi kan erbjuda i dag. 

– Naturligtvis är varje kunds situation och behov olika, så alla lösningar kommer inte att vara desamma. För tillfället kan vi till exempel inte erbjuda fossilfri distribution, så alla leveranser kan inte få en helt fossilfri logistikkedja, men vi jobbar på det. Resan kan variera, men slutmålet är samma: bästa möjliga hållbarhet, säger Maria Staxhammar, försäljningschef och projektledare. 

Initiativet är inte begränsat till gemensamma projekt inom Pulp+. Allmänheten är fortfarande i stor utsträckning omedveten om hur hållbar massa och pappersprodukter kan vara. 

 Vi ser ett behov av att kommunicera längre ner i värdekedjan gentemot kunders kunder och slutkonsumenter om fördelarna med produkter från hållbart brukade skogar. Vår Act of a hero-kampanj från förra året syftade till att uppmuntra hållbara val bland slutkonsumenterna. Med denna kampanj vill vi spinna vidare på det och fortsätta lyfta produkter från hållbar skogsråvara, säger Linda Ottosson, chef för marknadskommunikation. 

Idag 17 september släpps första avsnittet i en serie av filmer som är avsedda att utbilda och öka medvetenheten om hur hållbar massa kan vara. Avsnitten kommer att handla om Södras medlemsägda skogar, plantskolor, massabruk, transporter och slutprodukter. 

Vi startar i en av Södras plantskolor där den senaste tekniken används för att producera plantor som ska säkerställa en optimal skogsföryngring och återväxt inför framtiden. 

Södra har investerat runt 10 miljoner kronor i miljöförbättringar vid plantskolorna, vilket har gjort att de nu enbart använder förnybara alternativ och är helt fossilfria. Följ resan mot en mer hållbar framtid när vi åker från London till hjärtat av Södras verksamhet i södra Sverige.Se trailern och första avsnittet: 

•    The Journey: Trailer
•    The Journey: Avsnitt 1 – Plantskolan Källa: Södra


Skriv ut

Mest lästaTommen gramUnica Media AB
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se