Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019


2019-04-09

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\
Bild: Claes Hellqvist, SLU
Granplanta behandlad med en typ av giftfritt beläggningsskydd.

Svenska PEFC har beslutat att plantor behandlade med kemiska insekticider inte får användas i det PEFC-certifierade skogsbruket efter 2019. Beslutet gäller också ombehandling i fält med kemiska insekticider.

– PEFC har länge verkat för ett skogsbruk som är fritt från giftiga kemikalier av hänsyn både till människor och miljö, säger Sture Karlsson, ordförande i Svenska PEFC.
– Via vår certifiering av skogsentreprenörer har vi haft en unik möjlighet att driva på utvecklingen med krav på exempelvis miljöanpassade oljor och förbud mot etylenglykol i kylsystemen. Nu tar vi nästa steg och blir helt giftfria på plantsidan också.

Enligt Svenska PEFC:s Skogsstandard ska PEFC-certifierade företag bland annat verka för god och säker arbetsmiljö inom ramen för lagstiftning och god branschpraxis. För PEFC-certifierade skogsägare gäller idag att giftiga medel för bekämpning av skadegörare endast får användas när andra lämpliga metoder inte finns att tillgå. Beslutet att nu helt förbjuda användning av insekticidbehandlade plantor i det PEFC-certifierade skogsbruket efter 2019 innebär en ytterligare skärpning av certifieringsstandarden.

Beslutet fattades av PEFC:s styrelse den 3:e april och innebär också att inte heller ombehandling av plantor i fält med kemiska insekticider är tillåten inom det PEFC-certifierade skogsbruket efter 2019.Källa: PEFC