Hotad lav räddad i skånskt projekt


2019-04-09

Skorpdagglaven har ökat med hjälp av konstgjord spridning.
Bild: Emma Arneng, Länsstyrelsen Skåne
Skorpdagglaven har ökat med hjälp av konstgjord spridning.

Länsstyrelsen Skånes projekt för att rädda en av Sveriges mest sällsynta lavar – Skorpdagglaven – har lyckats över förväntan. Laven som bara växer naturligt på ett trettiotal träd i Skåne har kunnat sprida sig till ytterligare 83 träd och till helt nya platser och trädslag.

– Skorpdagglaven har varit extra utsatt eftersom den tidigare förekom främst på alm och ask, som drabbats hårt av almsjuka och askskottsjuka. Därför är det väldigt glädjande är att skorpdagglaven har kunnat sprida sig nya trädslag som lönn, ek och lind, säger Emma Arneng på Länsstyrelsen Skåne, den som har genomfört projektet.


Växer naturligt på fyra platser i Skåne
En lav växer vanligtvis på kala ytor som sten, trä, bark och jord och består av två olika organismer, vanligen en svamp och en alg, som lever av varandra. Skorpdagglav är mycket sällsynt och har naturligt bara hittats på sju lokaler i Sverige, varav fyra i Skåne: Kullaberg, Trolle Ljungby, Balsberget och Bäckaskog slott.

I de flesta fall handlar det om enstaka träd. Bara Trolle Ljungby har haft relativt gott om värdträd för skorpdagglav. När almsjukan slog till blev läget akut. Träden i Trolle Ljungby dog i snabb takt. 2005 fanns laven endast på 15 träd och en stubbe. Tack vare att det fanns ett nationellt åtgärdsprogram för bevarande av skorpdagglav kunde Länsstyrelsen Skåne starta ett räddningsprojekt, som ett försök att få arten att överleva. Projektet finansierades med pengar från Naturvårdsverket.


Transplanterade lavar
– Vi gjorde en totalinventering av kända lokaler, sökte efter nya platser och tog kontakter med markägare. Sedan gjorde vi ett försök att transplantera skorpdagglav, vilket inte gjorts tidigare med just skorplavar, berättar Gabrielle Rosquist på Länsstyrelsen Skåne, koordinator för åtgärdsprogrammen för hotade arter.

2007 gjordes de första transplanteringarna: hela eller delar av lav flyttades till träd i närheten eller till andra platser. 2010 gjordes ytterligare transplanteringar Försöken följdes upp 2017. Uppföljningen visade att skorpdagglaven fanns kvar på mellan 70 och 90 procent av träden dit den spridits. Flera av lavarna hade vuxit till sig så att de har förutsättningar att sprida sig på egen hand. På ett par platser lyckades försöket sämre, sannolikt för att miljön inte var optimal. Totalt finns skorpdagglaven idag på 116 träd i Skåne, fördelade på tolv lokaler.


Att hjälpa arter överleva
– Försöksverksamheten visar att det genom artificiell spridning av skorpdagglav är möjligt att öka antalet värdträd och lokaler. Därför kan vi rekommendera att metoden genomförs i större skala så att arten på sikt når gynnsam bevarandestatus, säger Emma Arneng.

– Att hejda förlusten av biologisk mångfald är den kanske viktigaste frågan för naturvården i Skåne. Vårt län har flest arter i landet, men också flest hotade arter. Resultaten visar att vi ibland måste gå in aktivt och hjälpa vissa arter överleva i det skånska landskapet, säger Gabrielle Rosquist.Källa: Länsstyrelsen Skåne