Hon är nya VD:n för Sveaskog


2019-04-11

Hannele Arvonen, tillträdande VD Sveaskog.
Bild: Sveaskog
Hannele Arvonen, tillträdande VD Sveaskog.

Hannele Arvonen har utsetts till ny VD för Sveaskog. Hon kommer närmast från träindustribolaget Setra Group. Hon har tidigare arbetat på Iggesunds Paperboard, Holmen Paper, Metsä Board, Metso Paper och Norrskog.
– Jag känner mig hedrad att få vara med och utveckla Sveaskog samtidigt som skogens betydelse blir allt tydligare i den hållbara utvecklingens alla aspekter, säger Hannele Arvonen, tillträdande VD för Sveaskog.

– Jag är både glad och stolt över att Hannele Arvonen nu blir Sveaskogs nästa VD. Hon har gedigen kompetens och erfarenhet av hela skogsindustrin. Hon är en bra ledare som kommer fortsätta driva och utveckla Sveaskogs lönsamhet, konkurrenskraft och hållbara företagande, säger Eva Färnstrand, styrelseordförande i Sveaskog.

Hannele Arvonen har varit VD för Setra Group sedan oktober 2013. Under dessa år har träindustribolaget fokuserat på att effektivisera verksamheten samt att öka förädlingsvärdet på produkterna. Setra har utvecklats till att idag omfatta cirka 800 anställda, åtta sågverk, tre förädlingsenheter. Företaget har en total omsättning på cirka fyra miljarder kronor och har som mål att bli det ledande bolaget inom branschen med tydligast hållbarhetsprofil till 2025.

– Det har varit fantastiskt roligt att få leda Setra i omställningen från sågindustri till modern träindustri. Det hade aldrig gått att göra utan alla fantastiska medarbetare på Setra, säger Hannele Arvonen.

– Hannele Arvonen har lyft Setra och inlett företagets förändringsresa mot målet att vara det ledande bolaget i branschen med tydligast hållbarhetsprofil. Jag vill även passa på att tacka Hannele för ett bra samarbete och önska lycka till, säger Börje Bengtsson, styrelseordförande i Setra Group.

Hannele Arvonen tillträder sin befattning på Sveaskog senast i september 2019. Hon efterträder P-O Wedin, som varit VD i Sveaskog sedan 2011, och som kommer att gå i pension. Processen att hitta en ny VD för Setra kommer inledas omgående.
Källa: Sveaskog/Setra