Metsä Group deltar i utvecklandet av utrustning för släckning av skogsbränder


2019-06-19

Bild: Metsä Group

På initiativ av räddningsverket i Södra Savolax har man börjat utveckla utrustning för släckning av skogsbränder för montering på skogstraktorer.

Enligt den planerade verksamhetsmodellen kommer lasttraktorn till brandplatsen enligt ett avtal som skogsmaskinsföretagaren och räddningsverket har gjort på förhand. Räddningsverket hämtar en behållare till platsen och den fästs på skogstraktorn. Kraften till pumpar och annan utrustning som hör till behållaren tas från skogsmaskinens hydraulik.

– Vi påverkar i hela landet och våra avtalsföretagare har säkert utrustning för alla räddningsenheters behov då projektet framskrider, säger Metsä Groups produktionschef Pasi Arkko.

På Metsä Groups Kangasniemi avtalsföretagare Veljekset Hokkanen Oys Ponsse Buffalo -lasttraktor har monterats en pump och vattenkanon samt vattenbehållare. Med hjälp av pumpen kan man fylla den 10 000 liter stora behållaren från naturliga vattendrag. Förra veckan fick man goda erfarenheter av pilotmaskinen vid släckning av ett torvproduktionsområde i Taipalsaari.

– Räddningsverket måste förbereda sig för ökande skogsbränder till följd av klimatförändringen. Med hjälp av skogsmaskiner kan man göra släckningsarbetet avsevärt effektivare till en rimlig kostnad, säger räddningschef Seppo Lokka vid räddningsverket i Södra Savolax.

Räddningsverken i Norra Savolax, Mellersta Österbotten och Jakobstad har deltagit i arbetet kring pilotmaskinen.

– Vi vill delta i utvecklingsarbetet av effektiv skogsbrandsbekämpning för att vi i Finland ska kunna undvika omfattande skador, säger Pasi Arkko.
– Vi har ett omfattande skogsbilnätverk i Finland och tack vare dessa vägar kan skogsbrandområden nås bättre med skogstraktor än med traditionella brandbilar. Dessutom kan man transportera mera släckningsvatten på ett mera kostnadseffektivt sätt än till exempel med helikopter.

Behållaren är planerad så, att den snabbt kan flyttas till brandplatsen och sättas i funktionsskick. På brandplatsen bildar en brandman och maskinföraren ett arbetspar och inleder släckningsarbetet enligt räddningschefens instruktioner.

Ponsse Oyj som deltar i pilotarbetet har utrett hurudana ändringar och nya konstruktioner det behövs på traktorn för att den ska bli en effektiv släckningsmaskin. Behållaren är tillverkad av Rst-Lapit Oy och Ekin Muovi Oy i Virtasalmi i Pieksämäki. Mäki-Reini Oy från Storkyro har levererat pumputrustningen till pilotversionen.

Pasi Arkko berättar, att Metsä Group under sommaren har för avsikt att utföra hyggesbränning på cirka 50 hektar skog.
– Hyggesbränning förbättrar skogens näringsämnessituation och temperaturförhållanden vartill arbetet främjar ekonomiskogens mångfald. Den pilotmaskin som nu utvecklas är också ett ypperligt hjälpmedel för såväl förarbeten som eftersläckning av hyggesbränningsobjekt, säger han.Källa: Mätse Group