Därför väljer designstudion Form Us With Love svenskt trä


2020-02-06

Displayer i svensk furu med sotad ytbehandling.
Bild: Jonas Lindström, Jonas Lindström Studio
Displayer i svensk furu med sotad ytbehandling.

Displayer i svensk furu med sotad ytbehandling.
Bild: Jonas Lindström, Jonas Lindström Studio
Displayer i svensk furu med sotad ytbehandling.

Displayer i svensk furu med sotad ytbehandling.
Bild: Jonas Lindström, Jonas Lindström Studio
Displayer i svensk furu med sotad ytbehandling.

Displayer i svensk furu med sotad ytbehandling.
Bild: Jonas Lindström, Jonas Lindström Studio
Displayer i svensk furu med sotad ytbehandling.

Idag väljer allt fler trä i inredning för att gynna det egna och planetens välbefinnande. Designstudion Form Us With Love, FUWL, har valt inredning i svensk furu för lanseringen av en ny produkt och beskriver det som ett bra val ur hållbarhetssynpunkt.

– För oss är det självklart att välja material som lever länge, går att återvinna och kommer från en hållbar källa över tid, säger Jonas Pettersson som är en av grundarna till FUWL.

Inför lanseringen av en ny tvål i pulverform utan tillsatser har FUWL, tillsammans med branschorganisationen Svenskt Trä, inför lanseringen av en ny produkt tagit fram träinredning behandlat med shou sugi ban – en ytbehandling där trä bränns till olika stadier av förkolning vilket skapar ett sotat utseende.

FUWL är en internationell designstudio baserad i Stockholm med ambition att använda sin tid för att skapa design som gör skillnad. Designstudion ser till att varje ny produkt de tar fram är både innovativ, hållbar och industriellt skalbar för att försäkra sig om att produkten gynnar både framtidens levnadssätt och vår planets välbefinnande.

– Trä i inredningssammanhang får alltmer uppmärksamhet just för att träinredning ger ett ökat välbefinnande samtidigt som det är bra för klimatet. Trä har även en positiv inverkan på inomhusklimatet och reglerar temperatur, fukt och ljus på ett bra sätt, säger Björn Nordin som är chef för interiör och design på Svenskt Trä.

– Vi hoppas på fler samarbeten med Svenskt Trä framöver eftersom trä är ett material som uppmanar till innovation och ur hållbarhetssynpunkt högst lämpligt för att producera i stor omfattning, säger Jonas Pettersson.Källa: Svenskt Trä